Thứ bảy,  19/06/2021

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

Bí thư Tỉnh ủy:Đồng chí Phùng Thanh KiểmPhó Bí thư Tỉnh ủy:1. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy2. Đồng chí Vy Văn ThànhBan Thường vụ 1. Trương Hùng Anh 2. Nguyễn Văn Bình 3. Hà Văn Dỉnh 4. Hoàng Công Hàm 5. Tô Hùng Khoa 6. Phùng Thanh Kiểm 7. Lương Viết Kiểm 8. Nông Thị Lâm 9. Lê Thị Thanh Nhàn 10. Nông Văn Thảm 11. Vy Văn Thành 12. Nguyễn Đình Thọ 13. Nguyễn Thế Tuy 14. Dương Công Tùy 15. Trần Đăng YếnBan Chấp hànhỦy ban Kiểm traĐồng chí Hà Văn Dỉnh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy * Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí: 1. Hà Văn Dỉnh 2. Nông Thị May 3. Lê Văn Dược 4. Chu Văn Thắng 5. Hoàng Văn Thường 6. Hướng Văn Độ 7. Lương Văn Long 8. Nguyễn Việt Cường 9 Lê Công...

Bí thư Tỉnh ủy:
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm
Phó Bí thư Tỉnh ủy:
1. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy
2. Đồng chí Vy Văn Thành

Ban Thường vụ
1. Trương Hùng Anh
2. Nguyễn Văn Bình
3. Hà Văn Dỉnh
4. Hoàng Công Hàm
5. Tô Hùng Khoa
6. Phùng Thanh Kiểm
7. Lương Viết Kiểm
8. Nông Thị Lâm
9. Lê Thị Thanh Nhàn
10. Nông Văn Thảm
11. Vy Văn Thành
12. Nguyễn Đình Thọ
13. Nguyễn Thế Tuy
14. Dương Công Tùy
15. Trần Đăng Yến
Ban Chấp hành
Ủy ban Kiểm tra
Đồng chí Hà Văn Dỉnh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí:
1. Hà Văn Dỉnh
2. Nông Thị May
3. Lê Văn Dược
4. Chu Văn Thắng
5. Hoàng Văn Thường
6. Hướng Văn Độ
7. Lương Văn Long
8. Nguyễn Việt Cường
9 Lê Công Thắng
Văn phòng Tỉnh ủy