Thứ năm,  24/06/2021

Đại đoàn kết: Sức mạnh diệu kỳ

LSO-Là một tỉnh miền núi, biên giới, trong quá trình phát triển Lạng Sơn gặp không ít khó khăn. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, quy mô còn nhỏ bé; trình độ dân trí chưa đồng đều…Trong khi đó, những năm vừa qua, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng phải chịu nhiều thiệt hại do thiên tai; phải chịu những tác động tiêu cực do khủng hoảng kinh tế toàn cầu và suy giảm của nền kinh tế trong nước… Khó khăn là vậy, nhưng trong nhiệm kỳ 2006-2010 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giành được nhiều thắng lợi to lớn về mọi mặt. Các chỉ tiêu cơ bản của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua đó là: “Tập trung phát triển kinh tế nhưng phải gắn với phát triển các lĩnh vực văn hoá – xã hội, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, vật chất,...

LSO-Là một tỉnh miền núi, biên giới, trong quá trình phát triển Lạng Sơn gặp không ít khó khăn. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, quy mô còn nhỏ bé; trình độ dân trí chưa đồng đều…Trong khi đó, những năm vừa qua, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng phải chịu nhiều thiệt hại do thiên tai; phải chịu những tác động tiêu cực do khủng hoảng kinh tế toàn cầu và suy giảm của nền kinh tế trong nước…
Khó khăn là vậy, nhưng trong nhiệm kỳ 2006-2010 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giành được nhiều thắng lợi to lớn về mọi mặt. Các chỉ tiêu cơ bản của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua đó là: “Tập trung phát triển kinh tế nhưng phải gắn với phát triển các lĩnh vực văn hoá – xã hội, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với người nghèo và vùng khó khăn”. Quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ song hành đó, Lạng Sơn đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân đã phát huy sức mạnh diệu kỳ, vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường phát triển của quê hương Xứ Lạng.
Lạng Sơn trên đà đổi mới
Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh khẳng định: Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được thực hiện tốt là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường tinh thần cố kết cộng đồng. Trong nhiệm kỳ qua, cuộc vận động “vì người nghèo” ngày càng phát triển sâu, rộng và thu được nhiều kết quả thiết thực, các hình thức vận động ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả hơn và thu hút được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp. Từ năm 2006 đến nay, quỹ vì người nghèo đã quyên góp được 12,5 tỷ đồng. Cùng với các chương trình hỗ trợ của nhà nước, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, 5 năm qua toàn tỉnh đã xây mới được 12.310 ngôi nhà cho hộ nghèo; đã có hàng trăm hộ gia đình nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật… được hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền trên 1,27 tỷ đồng từ quỹ vì người nghèo. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, do vậy đã quyên góp ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai được gần 5 tỷ đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng được chú trọng, tính đến nay tổng số quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đã vận động được trên 9 tỷ đồng; củng cố xây dựng được 181 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công; trên 98,7% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở cộng đồng dân cư. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư cũng được đẩy mạnh; tăng cường lồng ghép với các phong trào của các đoàn thể nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia, thông qua cuộc vận động số lượng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá ngày càng tăng. Cùng với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và có sức lan toả mạnh trong cộng đồng. Có thể khẳng định các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, thể hiện được chủ trương của Đảng, ý nguyện của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua hơn 3 năm triển khai, đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng và các tầng lớp nhân dân.
Khối đại đoàn kết được củng cố, tăng cường đã phát huy sức mạnh tổng hợp, nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cùng đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”; các giải pháp về kiềm chế lạm phát; bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.
Bước sang nhiệm kỳ mới với nhiệm vụ, mục tiêu và cả những khó khăn thử thách mới, đại đoàn kết vẫn là chìa khoá để mở ra những thắng lợi mới. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV đã khẳng định mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu để Lạng Sơn cơ bản đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Tin tưởng với sức mạnh tổng hợp từ khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển.

Lê Minh