Thứ ba,  27/07/2021

Tiếp tục tạo thế và lực, đưa Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16, nhiệm kỳ 2010-2015, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Tự, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:PV: Xin đồng chí cho biết, Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2005-2010, trong điều kiện như thế nào?Đồng chí Nguyễn Văn Tự: Có thể nói, những kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ trước tiếp tục được phát huy cùng với sự lãnh đạo, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương... đã tạo ra những thuận lợi cơ bản giúp Khánh Hòa có những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ mà tỉnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là những năm đầu sau Đại hội; tác động của vụ án liên quan đến dự án Rusalka đã ảnh hưởng nặng nề đến công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Tiếp đó, tình hình suy thoái kinh...

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16, nhiệm kỳ 2010-2015, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Tự, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Xin đồng chí cho biết, Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2005-2010, trong điều kiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Tự: Có thể nói, những kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ trước tiếp tục được phát huy cùng với sự lãnh đạo, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương… đã tạo ra những thuận lợi cơ bản giúp Khánh Hòa có những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ mà tỉnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là những năm đầu sau Đại hội; tác động của vụ án liên quan đến dự án Rusalka đã ảnh hưởng nặng nề đến công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Tiếp đó, tình hình suy thoái kinh tế thế giới tác động tiêu cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động.

Điều đáng mừng là Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Nhờ đó mà đến cuối năm 2010, nhiều chỉ tiêu phát triển của Khánh Hòa đứng vào hàng các tỉnh dẫn đầu cả nước (thu ngân sách gần 8.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.400 tỷ đồng, doanh thu du lịch đạt 1.750 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD…).

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những giải pháp cụ thể?

Đồng chí Nguyễn Văn Tự: Đứng trước điều kiện thuận lợi và khó khăn như trên đã nói, trước hết, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hết sức chú trọng công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, làm cho mọi người nhận thức được rằng những khó khăn là tạm thời, những thuận lợi mới là cơ bản. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là phải giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nhất là trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Tập thể Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã nỗ lực vượt qua được những khó khăn tưởng chừng như khó có thể vượt qua được.

Trong nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng sâu sát thực tế, nắm vững cơ sở, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết, bảo đảm dân chủ và kỷ cương, chú trọng những chương trình trọng điểm mang tính đột phá trong phát triển. Trong quá trình đó, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn. Trong chỉ đạo, quản lý và điều hành, lãnh đạo Đảng, chính quyền đã phát huy được tính năng động, sáng tạo; đề ra được những chủ trương sát đúng với thực tế, hợp lòng dân; vừa tạo được sự đồng thuận trong xã hội, vừa khơi dậy và phát huy được ý chí, nguồn lực con người và tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

PV: Trong việc khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Tự: Tôi có thể lấy một vài thí dụ, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đề ra 10 chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm, với những mục tiêu, nội dung công việc, giải pháp cụ thể. Qua quá trình triển khai thực hiện, một số chương trình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các ngành, lĩnh vực và các địa phương có bước phát triển mới, tạo chuyển biến rất tốt trên một số lĩnh vực kinh tế – xã hội và môi trường. Nổi bật nhất là các chương trình phát triển du lịch; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giảm nghèo; phát triển kinh tế – xã hội miền núi; huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh…

Về phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tỉnh ủy đã có các nghị quyết cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội khu vực vịnh Cam Ranh, khu kinh tế Vân Phong. Có thể nói, chiến lược phát triển kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh ngày càng được định hình rõ nét. Các vùng kinh tế trọng điểm này đang được từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; kêu gọi đầu tư, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong giai đoạn mới. Đến nay, khu kinh tế Vân Phong đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn trong và ngoài nước, với vốn đăng ký khoảng 15,31 tỷ USD; khu vực vịnh Cam Ranh đã thu hút vốn đầu tư khoảng 11.200 tỷ đồng; thành phố Nha Trang đang triển khai nhiều dự án, công trình lớn, mang tầm quốc tế. Trục đường bờ biển Trần Phú đến nay đã có nhiều thương hiệu du lịch tầm cỡ thế giới như Sheraton, Novotel, Marriott, Crowlaza, Hilton… đã góp phần nâng cao lợi thế thành phố du lịch Nha Trang. Có thể nói đó là những cơ sở quan trọng để Khánh Hòa phát triển, hội nhập tốt hơn.

PV: Những bài học nào được rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Tự: Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nổi bật nhất là giữ vững phát triển, tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực xã hội được khai thác bước đầu phát huy hiệu quả. Huy động tốt các nguồn vốn đầu tư xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được đầu tư phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…, được thực hiện có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao đáng kể. Tình hình chính trị luôn ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại mở rộng. Thế và lực của tỉnh ngày càng lớn mạnh, tạo ra những tiền đề vững chắc để Khánh Hòa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Những thành tựu đó là kết quả của việc lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, là việc thể hiện bản lĩnh chính trị của cơ quan lãnh đạo cao nhất trong mọi tình huống, là việc coi trọng giữ vững đoàn kết nội bộ trong Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân; mở rộng và phát huy dân chủ. Hơn thế nữa, đó là niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước được củng cố; sự đồng thuận trong xã hội ngày càng được nâng cao.

PV: Đồng chí tâm đắc nhất bài học nào trong số những bài học đó?

Đồng chí Nguyễn Văn Tự: Theo tôi, những bài học kinh nghiệm quý báu từ các đại hội trước vẫn còn nguyên giá trị. Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra thêm một số kinh nghiệm như: Phải thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương một cách sát hợp, linh động, sáng tạo, không rập khuôn máy móc, sao chép chung chung. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị phải toàn diện nhưng đồng thời cũng phải có bước đi thích hợp, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng khâu đột phá và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi khâu đột phá đó.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị của các cơ quan lãnh đạo và giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nhất là trong Đảng; lấy đó làm cơ sở để tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân để có được sự nhất trí cao giữa lòng dân và ý Đảng. Đây là bài học có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

PV: Theo đồng chí, Khánh Hòa bước vào một thời kỳ mới với những thuận lợi, khó khăn gì?

Đồng chí Nguyễn Văn Tự: Năm năm tới, cùng với cả nước, Khánh Hòa sẽ hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, thế và lực của Khánh Hòa ngày càng lớn mạnh; chiến lược phát triển kinh tế được định hình rõ nét; các hoạt động thu hút đầu tư diễn ra sôi động ở các vùng kinh tế trọng điểm, nhất là một số dự án lớn đã và đang được triển khai xây dựng, sẽ là những tiền đề quan trọng để Khánh Hòa có bước đột phá, phát triển nhanh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế thế giới còn kéo dài; nạn tham nhũng, tệ quan liêu, sự chống phá của các thế lực thù địch với âm mưu “diễn biến hòa bình” vẫn diễn ra gay gắt; những yếu kém, bất cập trong quản lý; thiên tai, dịch bệnh đe dọa; tình trạng biến đổi khí hậu tác động ngày càng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân; an ninh, trật tự an toàn xã hội ở một số nơi chưa vững chắc… là những thách thức đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Do đó, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa phải chủ động nắm bắt vận hội, vượt qua thách thức, huy động mọi nguồn lực, phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo và ý chí quyết tâm để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ và phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa lớn của cả nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Theo Nhandan