Thứ bảy,  31/07/2021

Tôn tạo Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô

Ngày 17-9, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức khởi công công trình tôn tạo, mở rộng Khu di tích Bác Hồ giai đoạn một.Với tổng diện tích được mở rộng từ 6.500 m2 lên 62.573 m2, Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô gồm các hạng mục: khu khuôn viên tượng đài và đền thờ Bác Hồ, ao cá Bác Hồ, hệ thống hồ điều hòa. Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm...

Ngày 17-9, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức khởi công công trình tôn tạo, mở rộng Khu di tích Bác Hồ giai đoạn một.

Với tổng diện tích được mở rộng từ 6.500 m2 lên 62.573 m2, Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô gồm các hạng mục: khu khuôn viên tượng đài và đền thờ Bác Hồ, ao cá Bác Hồ, hệ thống hồ điều hòa. Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô đã được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia từ năm 1990.
Theo Nhandan