Thứ ba,  22/06/2021

Hội thảo khoa học "Khởi nghĩa Bắc Sơn với cách mạng Việt Nam – Tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm"

LSO-Sáng ngày 20/9/2010, tại huyện Bắc Sơn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Khởi nghĩa Bắc Sơn với cách mạng Việt Nam - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”. Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 tỉnh Lạng Sơn; cùng đại biểu Quân khu I;Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam;...Phát biểu khai mạc, đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của hội thảo. Qua đó, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc...

LSO-Sáng ngày 20/9/2010, tại huyện Bắc Sơn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Khởi nghĩa Bắc Sơn với cách mạng Việt Nam – Tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”.
Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 tỉnh Lạng Sơn; cùng đại biểu Quân khu I;Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam;…
Phát biểu khai mạc, đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của hội thảo. Qua đó, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi, truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới… Tiếp đó, hội thảo đã được nghe báo cáo đề dẫn: “ Khởi nghĩa Bắc Sơn với cách mạng Việt Nam – Tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”. Trong đó nêu rõ, Khởi nghĩa Bắc Sơn có ảnh hưởng và tiếng vang lớn trong cả nước, có tầm vóc và ý nghĩa nhiều mặt trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tại hội thảo đã có nhiều báo cáo tham luận được trình bày là những bài viết công phu, khoa học, phản ánh được toàn diện về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, làm rõ nét hơn về tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của Khởi nghĩa Bắc Sơn đối với cách mạng Việt Nam. Tổng hợp tham luận hội thảo do Thiếu tướng, TS Phạm Văn Thạch, Viện Trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trình bày đã khẳng định, Khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi được ghi vào lịch sử như một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng…
Phát biểu bế mạc, đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của hội thảo với các báo cáo có nội dung phong phú, chất lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung, vấn đề quan trọng, đặc sắc và tác động to lớn của Khởi nghĩa Bắc Sơn đối với cách mạng Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức thành công tốt đẹp là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn năm 2010 của tỉnh, đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 – 27/9/2010.

Hoàng Thịnh