Thứ năm,  24/06/2021

Tuổi trẻ Thủ đô đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội

Sáng 20-9, tại Hà Nội, Thành đoàn thành phố cùng báo Hà Nội mới tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, hội ở Thủ đô.Các đại biểu dự Hội nghị phát biểu ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của TP Hà Nội và T.Ư đối với các dự thảo văn kiện, thể hiện sự lạc quan, phấn khởi về những kết quả mà thành phố và cả nước đã đạt được trong năm năm qua. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, những vấn đề được các bạn trẻ, cán bộ trẻ Thủ đô quan tâm đóng góp ý kiến là những chương trình, hoạt động, chính sách và hướng đi phù hợp, thiết thực nhằm khai thác các giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội, qua đó phát triển và mở rộng các loại hình du lịch; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy...

Sáng 20-9, tại Hà Nội, Thành đoàn thành phố cùng báo Hà Nội mới tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, hội ở Thủ đô.

Các đại biểu dự Hội nghị phát biểu ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của TP Hà Nội và T.Ư đối với các dự thảo văn kiện, thể hiện sự lạc quan, phấn khởi về những kết quả mà thành phố và cả nước đã đạt được trong năm năm qua. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, những vấn đề được các bạn trẻ, cán bộ trẻ Thủ đô quan tâm đóng góp ý kiến là những chương trình, hoạt động, chính sách và hướng đi phù hợp, thiết thực nhằm khai thác các giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội, qua đó phát triển và mở rộng các loại hình du lịch; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy đội ngũ trí thức trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô; xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội; cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…

Đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy đội ngũ tài năng trẻ… là những vấn đề được cán bộ đoàn, hội Thủ đô quan tâm và phát biểu ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Hội nghị này là hoạt động thiết thực nhằm giúp đoàn viên, thanh niên Thủ đô nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng, qua đó nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả của cách mạng.
Theo Nhandan