Thứ ba,  15/06/2021

Thực hiện Quyết định 167: 154 hộ nghèo được trợ giúp về nhà ở

LSO-Thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp hộ nghèo về nhà ở, từ năm 2006 đến nay, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Bắc Sơn đã tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Quyết định này. Tháng 10/2009, UBND tỉnh đã có Quyết định hỗ trợ đợt I cho 154 hộ nghèo trên địa bàn huyện, đến nay đã hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng.Bên cạnh đó, từ năm 2006-2010, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo” của huyện được 493 triệu đồng, góp phần xây dựng 124 nhà ở cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua cuộc vận động tuổi trẻ Bắc Sơn “chung tay xóa nhà dột nát”, “xây dựng nhà đại đoàn kết cho cựu thanh niên xung phong nghèo”… đã quyên góp ủng hộ được trên 79 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 14 ngôi nhà tặng các đối tượng. Cuộc vận động “ngày vì người nghèo” từ năm 2006-2009 đã tiếp...

LSO-Thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp hộ nghèo về nhà ở, từ năm 2006 đến nay, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Bắc Sơn đã tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Quyết định này.
Tháng 10/2009, UBND tỉnh đã có Quyết định hỗ trợ đợt I cho 154 hộ nghèo trên địa bàn huyện, đến nay đã hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng.
Bên cạnh đó, từ năm 2006-2010, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo” của huyện được 493 triệu đồng, góp phần xây dựng 124 nhà ở cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua cuộc vận động tuổi trẻ Bắc Sơn “chung tay xóa nhà dột nát”, “xây dựng nhà đại đoàn kết cho cựu thanh niên xung phong nghèo”… đã quyên góp ủng hộ được trên 79 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 14 ngôi nhà tặng các đối tượng. Cuộc vận động “ngày vì người nghèo” từ năm 2006-2009 đã tiếp nhận ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn được trên 558 triệu đồng, giúp đồng bào các dân tộc nơi đây xóa được 356 ngôi nhà dột nát, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Phong Linh