Thứ ba,  22/06/2021

Đoàn ĐBQH lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật tố tụng hành chính và Luật thanh tra (sửa đổi)

LSO-Để phục vụ công tác xây dựng luật tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2010, ngày 21/9/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật tố tụng hành chính và Luật thanh tra (sửa đổi). Bà Trần Thị Hoa Sinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn. Toàn cảnh hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật tố tụng hành chính, tập trung vào các vấn đề về: trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm...

LSO-Để phục vụ công tác xây dựng luật tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2010, ngày 21/9/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật tố tụng hành chính và Luật thanh tra (sửa đổi). Bà Trần Thị Hoa Sinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật tố tụng hành chính, tập trung vào các vấn đề về: trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án; xác minh, thu thập chứng cứ; khởi kiện vụ án hành chính; thời hiệu khởi kiện; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính; quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Về dự thảo Luật thanh tra, ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề về: địa vị pháp lý của cơ quan thanh tra; cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành; trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành; quy định Thanh tra Chính phủ yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh báo cáo về công tác thanh tra; quy định chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ; tiêu chuẩn chung của thanh tra viên; trách nhiệm của cơ quan điều tra…
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Trần Thị Hoa Sinh đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Minh Thảo