Thứ hai,  14/06/2021

Đảng bộ xã Hữu Vĩnh: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển KT-XH

LSO-Trong nhiệm kỳ 2005-2010, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo trong phát triển KT-XH phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Vì vậy, nền KT-XH luôn được duy trì ổn định, một số chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt kinh tế - xã hội của xã ngày càng đổi mới.Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đảng bộ luôn xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa được đẩy mạnh, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Đến nay, 100% diện tích gieo trồng đã được đưa giống lúa, ngô mới vào sản xuất, các loại cây có giá trị kinh tế cao như: quýt, hồi, cà chua, thuốc lá, luân canh rau màu…đã được nhân dân chú trọng. Diện tích gieo trồng...

LSO-Trong nhiệm kỳ 2005-2010, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo trong phát triển KT-XH phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Vì vậy, nền KT-XH luôn được duy trì ổn định, một số chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt kinh tế – xã hội của xã ngày càng đổi mới.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đảng bộ luôn xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa được đẩy mạnh, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Đến nay, 100% diện tích gieo trồng đã được đưa giống lúa, ngô mới vào sản xuất, các loại cây có giá trị kinh tế cao như: quýt, hồi, cà chua, thuốc lá, luân canh rau màu…đã được nhân dân chú trọng. Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm đều tăng, từ 305,1ha năm 2005 lên 326,4 ha năm 2009. Tổng sản lượng lương thực tăng từ 877,9 tấn năm 2005 lên 1.174 tấn năm 2009, đạt 130,4% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Bình quân lương thực đầu người đạt 696kg/người/năm, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Cùng với việc đưa giống mới vào sản xuất, trong giai đoạn này, phong trào cơ giới cũng phát triển mạnh. Các loại máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất được nhân dân quan tâm đầu tư. Số máy cày tay tăng từ 112 chiếc năm 2005 lên trên 200 chiếc năm 2009, guồng tuốt lúa tăng từ 156 chiếc lên trên 250 chiếc. Đến nay, toàn xã đã có 9 chiếc xe ô tô phục vụ sản xuất và kinh doanh dịch vụ.
Nông dân xã Hữu Vĩnh ươm giống các loại rau màu
Xuất phát từ quan điểm muốn phát triển nhanh KT-XH cần phải tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Đảng bộ xã đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được đẩy mạnh, trên cơ sở 410 tấn xi măng Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đã đóng góp 270 triệu đồng và hàng nghìn công lao động, làm được 5.190m đường, đạt 104% chỉ tiêu nghị quyết, góp phần quan trọng đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH…
Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn quan tâm, chú trọng xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển. Kết quả phổ cập giáo dục THCS, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi tiếp tục được duy trì vững chắc. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Hoạt động văn hóa thông tin có nhiều chuyển biến tích cực, bản sắc văn hóa các dân tộc từng bước được khơi dậy và phát huy. Cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai rộng khắp. Cùng với sự nỗ lực của nhân dân, sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, công tác xóa đói, giảm nghèo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, số hộ nghèo đã giảm từ 108 hộ (chiếm 29,7%) xuống còn 28 hộ (chiếm 7,4%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững.

Phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Hữu Vĩnh tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, chuyển dịch nhanh, mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm xây dựng xã Hữu Vĩnh phát triển vững mạnh toàn diện.

Đức Anh