Thứ ba,  22/06/2021

Tổng kết thực hiện Chỉ thị 21 về tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp

LSO-Ngày 21/9/2010, Thành uỷ Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 15/11/2002 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp. Sau 8 năm triển khai thực hiện, ngoài nhiệm vụ tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và của Thành uỷ về triển khai thực hiện chỉ thị 21 đến đại biểu HĐND thành phố, HĐND xã, phường trên địa bàn. Hoạt động của HĐND thành phố và các phường, xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện được cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tại một buổi giám sát tại huyện Chi LăngTrong nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND thành phố và các phường, xã đã tổ chức được trên 400 cuộc kiểm tra, giám sát tập trung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, giám sát công tác tiếp công dân, đôn đốc...

LSO-Ngày 21/9/2010, Thành uỷ Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 15/11/2002 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp.
Sau 8 năm triển khai thực hiện, ngoài nhiệm vụ tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và của Thành uỷ về triển khai thực hiện chỉ thị 21 đến đại biểu HĐND thành phố, HĐND xã, phường trên địa bàn. Hoạt động của HĐND thành phố và các phường, xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện được cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tại một buổi giám sát tại huyện Chi Lăng
Trong nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND thành phố và các phường, xã đã tổ chức được trên 400 cuộc kiểm tra, giám sát tập trung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, giám sát công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân. Bên cạnh đó, HĐND còn tổ chức có hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước, trong và sau các kỳ họp nhằm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, hoạt động giám sát của HĐND vẫn còn bộc lộ những hạn chế như công tác giám sát còn tập trung nhiều vào báo cáo, chưa đi sâu vào thực tiễn, chất lượng giải quyết các kiến nghị tuy đã được thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao… Hội nghị cũng đã đưa ra các giải pháp tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND trong thời gian tới.

Công Quân