Thứ bảy,  31/07/2021

Hữu Lũng: Tập huấn cho cán bộ các xã thực hiện chương trình 135

LSO-Ngày 20/9/2010, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức lớp tập huấn cho 50 cán bộ xã, thôn (gồm lãnh đạo UBND xã, khối đoàn thể và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn của 2 xã Tân Lập, Thiện Kỵ và một số thôn của các xã Tân Thành, Thanh Sơn, Yên Bình, Hữu Liên) thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2 năm 2010. Lớp tập huấn kéo dài từ ngày 20/9 đến 25/9/2010, trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được cán bộ phòng chuyên môn của huyện trình bày, hướng dẫn các nội dung thuộc chương trình 135 gồm: công tác giám sát xây dựng công trình hạ tầng cơ sở; quy trình triển khai thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng; sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội....

LSO-Ngày 20/9/2010, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức lớp tập huấn cho 50 cán bộ xã, thôn (gồm lãnh đạo UBND xã, khối đoàn thể và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn của 2 xã Tân Lập, Thiện Kỵ và một số thôn của các xã Tân Thành, Thanh Sơn, Yên Bình, Hữu Liên) thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2 năm 2010.
Lớp tập huấn kéo dài từ ngày 20/9 đến 25/9/2010, trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được cán bộ phòng chuyên môn của huyện trình bày, hướng dẫn các nội dung thuộc chương trình 135 gồm: công tác giám sát xây dựng công trình hạ tầng cơ sở; quy trình triển khai thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng; sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội.

Đỗ Hoạt