Thứ bảy,  18/09/2021

Kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định

– Chiều 13/9, Đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp (CCTP) tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCTP đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện công tác CCTP theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác CCTP được quan tâm lãnh đạo thường xuyên, đạt kết quả tích cực.

Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện tổ chức được 1.411 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 81.331 lượt người nghe; cấp phát 16.250 cuốn sách, 20.800 tờ rơi, tờ gấp pháp luật. Công an huyện đã điều tra, thụ lý 105 vụ, 146 bị can, trong đó đã giải quyết 91 vụ, 118 bị can (đạt 86,66%). Viện Kiểm sát Nhân dân huyện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 92 vụ án hình sự, 170 bị cáo. Tòa án Nhân dân huyện đã giải quyết, xét xử 360/391 vụ đạt 92,1%, số vụ án còn lại đang tiếp tục giải quyết; các vụ án hình sự đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các cơ quan tư pháp huyện làm rõ thêm một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với các cơ quan tư pháp; phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác giải quyết các vụ việc, vụ án khó khăn, phức tạp, nổi cộm; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp…


Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được trong công tác CCTP của Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác CCTP; ban hành kế hoạch triển khai công tác CCTP cụ thể phù hợp với địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng, kiểm tra, giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với hoạt động tư pháp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, kịp thời xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trong giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ theo ngành dọc nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCTP, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

DƯƠNG DUYÊN