Chủ nhật,  20/06/2021

Những đóng góp của khởi nghĩa Bắc Sơn đối với cách mạng Việt Nam

LSO- Cách đây 70 năm, ngày 27-9-1940, khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng cộng sản châu Bắc Sơn, lực lượng vũ trang cách mạng cùng với quần chúng nhân dân Bắc Sơn đã nổi dậy, tấn công, tiêu diệt đồn Mỏ Nhài, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.Khởi nghĩa Bắc Sơn tuy nổ ra ở một địa phương miền núi, trên một địa bàn hẹp nhưng có tiếng vang lớn trong cả nước, có đóng góp to lớn về nhiều mặt đối với cách mạng Việt Nam. Khởi nghĩa Bắc Sơn chứng tỏ rằng con đường khởi nghĩa đúng đắn ở nước ta là con đường bạo lực cách mạng, là con đường khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Cùng với khởi nghĩa Nam Kỳ, Đô Lương, khởi nghĩa Bắc Sơn là cuộc diễn tập của Cách mạng Tháng Tám giành độc lập dân tộc năm 1945. Từ khởi nghĩa Bắc Sơn, có tổ chức lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng ta, đó là Đội du kích Bắc Sơn. Sau ngày khởi nghĩa...

LSO- Cách đây 70 năm, ngày 27-9-1940, khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng cộng sản châu Bắc Sơn, lực lượng vũ trang cách mạng cùng với quần chúng nhân dân Bắc Sơn đã nổi dậy, tấn công, tiêu diệt đồn Mỏ Nhài, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
Khởi nghĩa Bắc Sơn tuy nổ ra ở một địa phương miền núi, trên một địa bàn hẹp nhưng có tiếng vang lớn trong cả nước, có đóng góp to lớn về nhiều mặt đối với cách mạng Việt Nam. Khởi nghĩa Bắc Sơn chứng tỏ rằng con đường khởi nghĩa đúng đắn ở nước ta là con đường bạo lực cách mạng, là con đường khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Cùng với khởi nghĩa Nam Kỳ, Đô Lương, khởi nghĩa Bắc Sơn là cuộc diễn tập của Cách mạng Tháng Tám giành độc lập dân tộc năm 1945. Từ khởi nghĩa Bắc Sơn, có tổ chức lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng ta, đó là Đội du kích Bắc Sơn. Sau ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27-9-1940, chưa đầy 1 tháng, một sự kiện lịch sử đã diễn ra, ngày 16-10-1940, tại xã Vũ Lăng, Đội du kích Bắc Sơn chính thức thành lập, do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Chỉ huy trưởng. Đội du kích Bắc Sơn là đội du kích đầu tiên, tổ chức lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Từ Đội du kích Bắc Sơn tiến tới thành lập Đội cứu quốc quân. Từ khởi nghĩa Bắc Sơn tiến tới thành lập khu căn cứ du kích Bắc Sơn trên địa bàn các xã Vũ Lăng, Vũ Lễ, Hưng Vũ, Chiêu Vũ, Bắc Sơn, Hữu Vĩnh, Trấn Yên, từ khu căn cứ du kích Bắc Sơn tiến tới thành lập chiến khu Bắc Sơn – Võ Nhai, rồi mở rộng ra không chỉ có huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) mà còn có huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ (Thái Nguyên), Sơn Dương (Tuyên Quang), Chợ Đồn (Bắc Cạn), góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu giải phóng của Đảng ta trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945.
Họp Ban tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm khởi nghĩa Bắc Sơn


Khởi nghĩa Bắc Sơn với việc thành lập khu căn cứ du kích Bắc Sơn mà trung tâm căn cứ là rừng Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ) và từ trung tâm Khuổi Nọi, một số lớp huấn luyện chính trị, quân sự đã được tổ chức, đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng không chỉ cho Bắc Sơn, cho tỉnh Lạng Sơn mà còn cho tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Giang. Từ khởi nghĩa Bắc Sơn, trên địa bàn Bắc Sơn, một số cán bộ chính trị và quân sự đã được đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945 và đội ngũ cán bộ cho tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Khởi nghĩa Bắc Sơn là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo, mở đầu thời kỳ cách mạng nước ta sử dụng các hình thức của bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị, nổi dậy của quần chúng nhân dân với tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng đánh đổ chính quyền thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc.

Từ khởi nghĩa Bắc Sơn, cả nước ta dấy lên cao trào cách mạng. Tiếng súng khởi nghĩa Bắc Sơn đã thức tỉnh tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước. Các địa phương trong nước ủng hộ, giúp đỡ phong trào cách mạng Bắc Sơn, học tập Bắc Sơn, noi gương Bắc Sơn xây dựng lực lượng vũ trang, sẵn sàng vùng lên khởi nghĩa. Với những đóng góp to lớn, quan trọng quý báu đối với cách mạng Việt Nam, khởi nghĩa Bắc Sơn mãi mãi là niềm tự hào chính đáng của Đảng bộ và nhân dân Bắc Sơn, của Đảng bộ và nhân dân Lạng Sơn.
Trung Thành