Thứ bảy,  18/09/2021

Tràng Định: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vừa “hồng”, vừa “chuyên”

– Hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã đạt chuẩn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định nỗ lực thực hiện mục tiêu này với nhiều giải pháp. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước năm 2016, xã Đề Thám chỉ có khoảng 66% CBCC đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị (LLCT). Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đề Thám cho biết: Trước yêu cầu thực tiễn, những năm qua, đảng ủy luôn tạo điều kiện để CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, một mặt vừa đáp ứng nhu cầu công việc, mặt khác giúp đội ngũ này hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn cũng như trình độ LLCT. Bên cạnh đó, Đảng ủy khuyến khích, động viên cán bộ có tinh thần học hỏi, chủ động nâng cao trình độ… Đến nay, 20/20 CBCC của xã đã đạt chuẩn về chuyên môn và trình độ LLCT.

Công chức thị trấn Thất Khê hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính

Tương tự Đề Thám, hiện nay, một số xã như: Cao Minh, Đại Đồng có số CBCC đạt chuẩn 100%, những xã khác có đội ngũ CBCC đạt chuẩn tỷ lệ cao. Theo đó, tính đến hết tháng 7/2021, huyện Tràng Định có 411 CBCC cấp xã, trong đó, 403/411 CBCC đạt chuẩn về chuyên môn, chiếm 98%; 384/411 CBCC đạt chuẩn LLCT, chiếm 93,4%.

Để đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào một số nội dung như: xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cụ thể; nghiêm túc trong đánh giá, rà soát cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch…

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm dựa trên chỉ tiêu giao cũng như nhu cầu thực tế. Theo đó, huyện chủ động phối hợp với các đơn vị để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định, đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

Bà Đinh Thị Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Hằng năm, việc thực hiện đào tạo bồi dưỡng của huyện luôn đảm bảo theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để đảm bảo yêu cầu. Hiện nay, huyện có 13 giảng viên kiêm chức có trình độ đại học trở lên. Đội ngũ này vững vàng về chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng sư phạm tốt.

Từ năm 2016 đến hết tháng 6/2021, huyện mở được 72 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 9.600 học viên. Qua đây, giúp đội ngũ CBCC hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Huyện ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, các đơn vị rà soát thường xuyên để bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung các nhân tố mới. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 417 đồng chí được quy hoạch trong ban chấp hành đảng bộ xã, trong đó, độ tuổi dưới 35 có 203 đồng chí.

Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền các cấp chọn cử, đôn đốc CBCC hoàn thiện các yêu cầu về chuyên môn, bằng cấp. Từ năm 2016 đến hết năm 2020, UBND huyện đã cử 459 CBCC các cấp (trong đó có CBCC cấp xã) tham gia đào tạo về chuyên môn với những chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc. Đối với những cán bộ có biểu hiện chây ì, không chủ động nâng cao trình độ theo đúng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện chủ trương luân chuyển, đánh giá theo thái độ làm việc.

Ông Lý Văn Hơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đội ngũ CBCC cấp xã sau khi đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và LLCT. Đội ngũ này đều được xem xét, bố trí vào các vị trí việc làm phù hợp, đúng trình độ, năng lực, phát huy được kiến thức đã trang bị, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế và nhiệm vụ công tác đặt ra.

Huyện Tràng Định đề ra mục tiêu đến năm 2025 đảm bảo 100% CBCC cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chọn, cử cán bộ đi học; đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ CBCC cấp xã…

THANH MAI