Thứ bảy,  18/09/2021

TIN BUỒN

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nông Văn Chính, sinh ngày 09/8/1925, là cán bộ tiền khởi nghĩa, tham gia cách mạng từ tháng 6/1945, vào Đảng ngày 22/4/1946, nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; thường trú tại số 93 Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Nay do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần vào hồi 22 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (tức ngày 05 tháng 8 năm Tân Sửu) tại nhà riêng xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, hưởng thọ 97 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (tức ngày 07 tháng 8 năm Tân Sửu), tại nhà riêng: Phố Ba Xã, thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Lễ an táng vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (Tức ngày 09 tháng 8 năm Tân Sửu), tại nghĩa trang thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Ban Tổ chức Lễ tang đã chuẩn bị vòng hoa và lễ viếng, đề nghị các tập thể, cá nhân đến viếng chỉ mang băng vải đen của đơn vị để gắn vào vòng hoa.

Ban Tổ chức Lễ tang cùng toàn gia kính báo!