Thứ ba,  22/06/2021

Ủy ban Kinh tế Quốc hội xem xét, thẩm tra các dự án luật

Ngày 23-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của QH tổ chức họp toàn thể lần thứ 10 để chuẩn bị cho phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ QH và kỳ họp thứ tám, QH khóa XII.Đồng chí Hà Văn Hiền, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH chủ trì. Phiên họp này sẽ xem xét, thẩm tra các dự án: Luật Kiểm toán độc lập, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh; Luật Hợp tác xã sửa đổi; Xem xét thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Phiên họp tiếp tục làm việc đến hết ngày...

Ngày 23-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của QH tổ chức họp toàn thể lần thứ 10 để chuẩn bị cho phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ QH và kỳ họp thứ tám, QH khóa XII.

Đồng chí Hà Văn Hiền, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH chủ trì. Phiên họp này sẽ xem xét, thẩm tra các dự án: Luật Kiểm toán độc lập, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh; Luật Hợp tác xã sửa đổi; Xem xét thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011. Phiên họp tiếp tục làm việc đến hết ngày 25-9.
Theo Nhandan