Thứ ba,  22/06/2021

Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sáng 23/9/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Trong chương trình, Hội nghị đã được nghe đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả Đại hội cấp trên cơ sở và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2010 – 2015 được Tỉnh ủy, các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ chọn điểm chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm chung, điểm chỉ đạo thực hiện chủ trương Đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy đến việc duyệt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, công tác nhân sự cấp ủy của các...

Sáng 23/9/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Trong chương trình, Hội nghị đã được nghe đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả Đại hội cấp trên cơ sở và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2010 – 2015 được Tỉnh ủy, các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ chọn điểm chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm chung, điểm chỉ đạo thực hiện chủ trương Đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy đến việc duyệt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, công tác nhân sự cấp ủy của các đảng bộ được tiến hành đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 37- CT/TW của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/9/2010 tại thành phố Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu ưu tú thay mặt cho hơn 47 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, mang theo tâm huyết, trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu để Lạng Sơn cơ bản đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung mà các đại biểu cần quan tâm làm tốt để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạt hiệu quả cao như: việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại cấp mình; vấn đề đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội…

Hoàng Thịnh