Thứ tư,  23/06/2021

Thành phố báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

LSO - Ngày 24/9/2010, Thành uỷ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 tới các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ các cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã trên địa bàn. Hội nghị đã nghe các đồng chí báo cáo viên của Thành uỷ thành phố thông báo kết quả đạt được của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội đã tiến hành đánh giá, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2006-2010 trên tất cả các lĩnh vực và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ bầu trực tiếp Bí thư, , Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần...

LSO – Ngày 24/9/2010, Thành uỷ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 tới các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ các cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã trên địa bàn.
Hội nghị đã nghe các đồng chí báo cáo viên của Thành uỷ thành phố thông báo kết quả đạt được của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội đã tiến hành đánh giá, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2006-2010 trên tất cả các lĩnh vực và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ bầu trực tiếp Bí thư, , Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng thời Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với 100% đại biểu có mặt nhất trí.
Sau hội nghị này, Thành uỷ thành phố sẽ tiến hành việc nghiên cứu, quán triệt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà đại hội đã thông qua; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân dân và xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào thực tiễn cuộc sống.

Công Quân