Thứ ba,  22/06/2021

UBND tỉnh họp phiên tháng 9: Tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm

LSO - Sáng 24/9/2010, UBND tỉnh đã tiến hành họp phiên thường kỳ tháng 9, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Lạng Sơn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; giá cả vật tư, nguyên liệu và hàng tiêu dùng tăng khá nhanh trong những tháng đầu năm; tình hình cắt giảm phụ tải điện gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống…Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự đoàn kết phấn đấu của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, số dự án và tổng số vốn đầu tư tăng khá cao. Kết quả thu ngân sách trên địa...

LSO – Sáng 24/9/2010, UBND tỉnh đã tiến hành họp phiên thường kỳ tháng 9, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Lạng Sơn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; giá cả vật tư, nguyên liệu và hàng tiêu dùng tăng khá nhanh trong những tháng đầu năm; tình hình cắt giảm phụ tải điện gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống…Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự đoàn kết phấn đấu của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, số dự án và tổng số vốn đầu tư tăng khá cao. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt cao so với dự toán và cùng kỳ năm trước. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được ổn định và từng bước được nâng cao. Trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Trong cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận các vấn đề quan trọng khác là: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015) của tỉnh và Báo cáo quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2020; tờ trình của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Vy Văn Thành kết luận: Các cơ quan cần xem xét, đánh giá, tính toán lại tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2010 cho sát với tình hình thực tế; bổ sung một số nội dung quan trọng khác vào báo cáo, đồng thời hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong những tháng còn lại của năm. Đối với các nội dung còn lại, đồng chí đề nghị các sở, ngành thống nhất nội dung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình UBND tỉnh quyết định.

Vũ Lê Minh