Thứ năm,  16/09/2021

Ðại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Tới dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam. Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu ý kiến cho rằng, công tác thi đua yêu nước của Liên hiệp những năm qua góp phần quan trọng và làm phong phú, sâu sắc thêm Cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", động viên, khích lệ, lôi cuốn cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp cần tiếp tục nâng cao và thống nhất nhận thức về thi đua, khen thưởng, làm cho công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong hệ thống của Liên hiệp; gắn phong trào thi đua yêu nước...

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Tới dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam. Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu ý kiến cho rằng, công tác thi đua yêu nước của Liên hiệp những năm qua góp phần quan trọng và làm phong phú, sâu sắc thêm Cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, động viên, khích lệ, lôi cuốn cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp cần tiếp tục nâng cao và thống nhất nhận thức về thi đua, khen thưởng, làm cho công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong hệ thống của Liên hiệp; gắn phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình; coi trọng tổng kết, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Năm năm qua, Liên hiệp và các tổ chức, thành viên, các cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng một Huân chương Hồ Chí Minh, tám Huân chương Độc lập, 16 Huân chương Lao động các hạng; Thủ tướng tặng năm Bằng khen. Trong năm năm tới, phong trào thi đua Liên hiệp tập trung các nhiệm vụ cơ bản nhằm nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức của người cán bộ làm công tác đối ngoại; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Theo Nhandan