Thứ ba,  22/06/2021

Hội thảo về biên soạn Bộ Văn kiện và Hồi ký quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

Sáng 27-9, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã diễn ra Hội thảo "Biên soạn Văn kiện và Hồi ký quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007". Các đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trung tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng đồng chủ trì hội thảo.Tham dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành của T.Ư; lãnh đạo Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam và tập thể tác giả hai nước tham gia biên soạn Bộ Văn kiện và Hồi ký...Bộ Văn kiện và Hồi ký quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào nằm trong chương trình biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Sau hơn ba năm thực hiện, Bộ Văn kiện gồm năm tập với 3.830 trang và Bộ...

Sáng 27-9, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã diễn ra Hội thảo “Biên soạn Văn kiện và Hồi ký quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 1930-2007”. Các đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trung tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành của T.Ư; lãnh đạo Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam và tập thể tác giả hai nước tham gia biên soạn Bộ Văn kiện và Hồi ký…

Bộ Văn kiện và Hồi ký quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào nằm trong chương trình biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Sau hơn ba năm thực hiện, Bộ Văn kiện gồm năm tập với 3.830 trang và Bộ Hồi ký gồm ba tập, với 2.541 trang (khổ giấy A4) đã hoàn chỉnh tương đối. Bộ Văn kiện và Hồi ký đã phản ánh sinh động về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; giữa Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Nhà nước CHDCND Lào trong suốt quá trình chiến đấu chống xâm lược và giành thắng lợi vẻ vang ở Lào cũng như quá trình xây dựng đất nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Trung tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt cho biết, trong thời gian vừa qua, Ban Biên soạn của cả hai nước đã có nhiều lần gặp gỡ, trao đổi để góp ý vào các bản thảo trong Bộ Văn kiện và Hồi ký. Đây là sản phẩm chung của hai nước, phản ánh trí tuệ, tinh thần quốc tế cao cả của hai Ban Chỉ đạo cũng như hai Ban Biên soạn hai nước. Do đó các Ban cần cố gắng hoàn thành công tác biên soạn theo đúng định hướng đề ra.

Tại Hội thảo, các tác giả tham gia biên soạn Bộ Văn kiện và Hồi ký cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất lần cuối các nội dung của Bộ Văn kiện và Hồi ký.

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao Bộ Văn kiện và Bộ Hồi ký về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Bộ Văn kiện và Hồi ký đã phản ánh sinh động về mối quan hệ đặc biệt của hai nước, hai Đảng… Mối quan hệ này còn thể hiện ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương của hai nước. Bộ Văn kiện và Bộ Hồi ký về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là một trong những công trình lớn, mang ý nghĩa chính trị và quốc tế sâu sắc.

Cũng tại Hội thảo, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về những kết quả của quá trình làm Văn kiện và Hồi ký, cũng như những công việc còn lại cần giải quyết trong các bản thảo của Bộ Văn kiện và Bộ Hồi ký.
Theo Nhandan