Thứ năm,  23/09/2021

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua và thảo luận để triển khai một số công việc trọng tâm sắp tới. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: Hồng Vinh, Đào Duy Quát, và toàn thể thành viên Hội đồng.Theo đánh giá của Hội đồng, trong thời gian từ kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2010) đến kỳ họp thứ 10, Hội đồng đã triển khai một số công việc có chất lượng và hiệu quả cao, như: Mở lớp tập huấn về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đối tượng là những người đang hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí và các đoàn thể T.Ư; Hội đồng tổ chức tọa đàm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lấy ý...

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua và thảo luận để triển khai một số công việc trọng tâm sắp tới. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: Hồng Vinh, Đào Duy Quát, và toàn thể thành viên Hội đồng.

Theo đánh giá của Hội đồng, trong thời gian từ kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2010) đến kỳ họp thứ 10, Hội đồng đã triển khai một số công việc có chất lượng và hiệu quả cao, như: Mở lớp tập huấn về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đối tượng là những người đang hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí và các đoàn thể T.Ư; Hội đồng tổ chức tọa đàm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; Khẩn trương hoàn thành Đề tài khoa học cấp Nhà nước, giai đoạn đầu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá tốt về chất lượng và tiến độ; Tiếp tục triển khai công việc của đề án Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc Văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay với kết quả được đánh giá cao; Hội đồng đã được Ban Bí thư T.Ư nhất trí nâng cấp Bản tin của Hội đồng thành Tạp chí. Bên cạnh đó, Hội đồng còn tổ chức các đoàn cán bộ khảo sát một số vấn đề liên quan ở trong và ngoài nước; tiếp tục xây dựng đề án Chống sự xâm nhập của sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội… Hội đồng đã thảo luận, xác định các công việc trọng tâm sắp tới của Hội đồng gồm: Hoàn thành đề tài khoa học cấp Nhà nước; Tăng cường triển khai đề án Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; Triển khai đề án nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư; xác lập kế hoạch thẩm định, đánh giá để có thể trao tặng thưởng cho các công trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có giá trị (dự kiến đợt đầu sẽ trao vào quý IV năm 2010); làm việc với một số cơ sở nghiên cứu và đào tạo về văn học, nghệ thuật…

Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, và làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam.
Theo Nhandan