Thứ năm,  24/06/2021

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên

Ngày 28-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên: Buổi sáng trao đổi ý kiến với đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; buổi chiều gặp gỡ cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên.Trong hai cuộc tiếp xúc nói trên, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã thông báo nội dung kỳ họp thứ tám của Quốc hội khóa XII; nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chín tháng đầu năm của tỉnh, ngành y tế, Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri. Các cử tri hoan nghênh sự đổi mới nhiều mặt trong các lĩnh vực của đời sống, đồng thời từ thực tế của địa phương đề nghị, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, như: xây dựng nông thôn mới, dạy nghề cho thanh niên nông thôn nhất là vùng dân tộc thiểu số; bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản;...

Ngày 28-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên: Buổi sáng trao đổi ý kiến với đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; buổi chiều gặp gỡ cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên.

Trong hai cuộc tiếp xúc nói trên, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã thông báo nội dung kỳ họp thứ tám của Quốc hội khóa XII; nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chín tháng đầu năm của tỉnh, ngành y tế, Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri. Các cử tri hoan nghênh sự đổi mới nhiều mặt trong các lĩnh vực của đời sống, đồng thời từ thực tế của địa phương đề nghị, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách kinh tế – xã hội nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, như: xây dựng nông thôn mới, dạy nghề cho thanh niên nông thôn nhất là vùng dân tộc thiểu số; bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản; chính sách đất đai, nhất là về thu hồi đất; tăng cường y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp thu và trao đổi ý kiến với cử tri.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cảm ơn những ý kiến xây dựng của cử tri tỉnh Thái Nguyên, lưu ý một số vấn đề cử tri quan tâm gắn với nhiệm vụ chung của đất nước. Đồng chí biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Kết quả này đã góp phần cùng cả nước vượt qua nhiều thách thức, thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2009, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Những nỗ lực trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2006-2010) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội mười năm (2001-2010), cơ bản khắc phục tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới, đạt được những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử qua 25 năm đổi mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, song chúng ta tự tin và khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phương hướng nói trên phải được cụ thể hóa trong nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên sắp tới. Cùng với việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung tổng kết thực tiễn, đúc rút bài học thành công và cả chưa thành công, đề ra giải pháp sáng tạo, thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Nội dung thảo luận trong Đại hội phải phản ánh nguyện vọng, ý chí của mọi tầng lớp nhân dân và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội trở thành chương trình hành động cách mạng của quần chúng. Đảng ta đang tiếp nhận ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội lần thứ XI của Đảng và trong kỳ họp thứ tám của Quốc hội sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Các cấp ủy đảng cần quan tâm tổ chức, động viên cán bộ, nhân dân góp ý cho các dự thảo văn kiện nói trên và xác định đây là một việc làm thiết thực góp phần vào sự thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng ta.
Theo Nhandan