Thứ ba,  15/06/2021

Cán bộ thanh tra phải là lực lượng trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết

Sáng 28-9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm. Cùng dự có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư; các thế hệ cán bộ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ các thời kỳ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của ngành Thanh tra và biểu dương những nỗ lực, thành tích công tác của ngành trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: 65 năm qua, hoạt động của ngành Thanh tra...

Sáng 28-9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm. Cùng dự có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư; các thế hệ cán bộ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ các thời kỳ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của ngành Thanh tra và biểu dương những nỗ lực, thành tích công tác của ngành trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: 65 năm qua, hoạt động của ngành Thanh tra gắn liền với sự nghiệp cách mạng hào hùng của dân tộc. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra luôn không ngừng phấn đấu, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ là nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ngành Thanh tra đã và đang ngày càng thực hiện tốt vai trò chủ đạo của mình trong việc tham mưu cho Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Công tác thanh tra đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, thông qua đó kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục nhiều bất cập, sơ hở trong thể chế, chính sách hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động quản lý và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý một số công tác trọng tâm của ngành cần làm trong thời gian tới, đó là: Toàn ngành cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các thể chế, cơ chế về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tập trung khắc phục cho được những bất cập, sơ hở trong hệ thống các thể chế chính sách hiện hành, nhằm sớm loại trừ việc lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để trục lợi, tiêu cực… Ngành nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; có quyết tâm và kế hoạch cụ thể để đổi mới phong cách, phương pháp chỉ đạo điều hành và thực hiện công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm các hoạt động của ngành thanh tra ngày càng có hiệu lực, hiệu quả cao hơn, đóng góp thiết thực hơn vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới, với yêu cầu ngày càng cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, ngành Thanh tra cần tập trung xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ thanh tra phải là lực lượng trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết xứng đáng “Thanh tra là tai, mắt của trên, là bạn của dưới” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy. Cùng với đẩy mạnh, xây dựng ngành ngày càng chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp, ngành Thanh tra cần thường xuyên nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác.

* Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ ba. Đại hội khẳng định nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm tới của ngành là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm thi đua thật sự là động lực trong việc đổi mới, nâng cao năng lực tổng thể của ngành thanh tra trên các lĩnh vực: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức thanh tra vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Theo Nhandan