Thứ sáu,  18/06/2021

Khai mạc Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Hậu Giang, Ðại hội Ðảng bộ các tỉnh: Quảng Nam, Lâm Ðồng, Tiền Giang kết thúc thành công

Ngày 29-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 12, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc. 348 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 20 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt của BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang do đồng chí Nguyễn Chiến Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày tại Đại hội nêu rõ: Năm năm qua, tỉnh Hậu Giang đạt được nhiều thành tựu rất quan...

Ngày 29-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 12, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc. 348 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 20 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt của BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang do đồng chí Nguyễn Chiến Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày tại Đại hội nêu rõ: Năm năm qua, tỉnh Hậu Giang đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư phát triển; thu hút nhiều dự án đầu tư quan trọng; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu toàn diện và rất quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung phân tích rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, thách thức để có định hướng phù hợp; phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, gắn với phát triển xã hội; tập trung vào nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến và một số ngành dịch vụ quan trọng; phấn đấu xây dựng Hậu Giang có mức phát triển trung bình khá trong khu vực và đến năm 2020 đạt mức phát triển trung bình của cả nước. Hậu Giang cần huy động tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn… Tỉnh cần đẩy mạnh việc đào tạo nghề cho người lao động để cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật, có tay nghề cho phát triển các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Đồng thời, tỉnh phải hết sức quan tâm tới công tác quy hoạch. Xây dựng thị xã Vị Thanh thành thành phố văn minh, giàu đẹp. Tỉnh cần đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện chính sách an sinh xã hội; thực hiện bằng được chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu giảm nghèo khoảng 2 đến 3%/năm; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiếp tục làm việc đến ngày 30-9.

Ngày 29-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã kết thúc thành công. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi và cơ bản thống nhất những nội dung trong Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015, với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận và đề ra bốn nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện năm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Hải được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đã kết thúc thành công vào ngày 29-9. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015. Trong đó, nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu tổng quát là giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ; đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đưa tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững. Sau khi thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc thực tiễn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã đề ra 20 mục tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2010 – 2015.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Chiều 29-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đã kết thúc thành công. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, hợp lý và bền vững; chuyển dịch mạnh mẽ, đồng bộ cơ cấu kinh tế; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa – xã hội; chủ động tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Thế Ngọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Theo Nhandan