Thứ hai,  21/06/2021

Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN (MACOSA)

Ngày 29-9, tại Hà Nội, Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN (gọi tắt là MACOSA) lần thứ nhất đã chính thức khai mạc. Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an, các Thứ trưởng Công an: Trung tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Tô Lâm; 10 đoàn đại biểu những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN, đại diện đại sứ quán các nước thành viên ASEAN tại Hà Nội; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Đoàn đại biểu nước chủ nhà Việt Nam do Trung tướng Bùi Văn Nam làm trưởng đoàn.Nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh, chính trị khu vực Đông - Nam Á đi vào thực chất, Bộ Công an Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị MACOSA. Chương trình Nghị sự chính thức của MACOSA diễn ra trong ngày 29-9 với chủ đề "Hợp tác an ninh các nước ASEAN: Tiềm năng, triển vọng và định hướng phát triển". Các đoàn đại biểu đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về hợp tác an ninh trong ASEAN và hoàn toàn nhất...

Ngày 29-9, tại Hà Nội, Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN (gọi tắt là MACOSA) lần thứ nhất đã chính thức khai mạc. Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an, các Thứ trưởng Công an: Trung tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Tô Lâm; 10 đoàn đại biểu những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN, đại diện đại sứ quán các nước thành viên ASEAN tại Hà Nội; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Đoàn đại biểu nước chủ nhà Việt Nam do Trung tướng Bùi Văn Nam làm trưởng đoàn.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh, chính trị khu vực Đông – Nam Á đi vào thực chất, Bộ Công an Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị MACOSA. Chương trình Nghị sự chính thức của MACOSA diễn ra trong ngày 29-9 với chủ đề “Hợp tác an ninh các nước ASEAN: Tiềm năng, triển vọng và định hướng phát triển”. Các đoàn đại biểu đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về hợp tác an ninh trong ASEAN và hoàn toàn nhất trí những nội dung cơ bản. Đó là, thống nhất nhận thức chung về ba mục đích của MACOSA gồm: Tăng cường hợp tác an ninh giữa các nước trong khu vực ASEAN, góp phần thiết thực xây dựng Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN, nâng cao năng lực cảnh báo, hoạch định chính sách nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ xa và đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực cũng như của mỗi thành viên, góp phần củng cố lòng tin và ngăn ngừa xung đột giữa các nước thành viên; gắn kết với các cơ chế liên quan của ASEAN như Họp quan chức cấp cao ASEAN (SOMTC), Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), cũng như các kênh hợp tác đã được thừa nhận như ASEANPOL; đề xuất các hoạt động hợp tác khu vực cụ thể trên lĩnh vực an ninh và bảo đảm việc triển khai. Hội nghị thông qua năm nguyên tắc hợp tác an ninh ASEAN: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ; Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên; Cùng cam kết và chia sẻ trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực; Tăng cường tham vấn các vấn đề về an ninh khu vực có ảnh hưởng đến an ninh các nước; Không tham gia vào bất kỳ một chính sách hay hoạt động nào, kể cả việc cho phép nước khác hoặc bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của một nước, để tiến hành hoạt động đe dọa đến an ninh hay sự ổn định chính trị và kinh tế của các quốc gia thành viên; Giữ vững vai trò trung tâm và đồng thuận của ASEAN trong các quan hệ về chính trị – an ninh với bên ngoài.

Hội nghị cũng đề ra bốn nội dung lớn về hợp tác trên lĩnh vực an ninh giữa các nước ASEAN: chia sẻ thông tin tình báo về an ninh khu vực; Bảo vệ các nhân vật quan trọng và mục tiêu trọng yếu; Hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi đoàn trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia; Phối hợp với SOMTC, ARF và ASEANPOL trong các vấn đề bảo đảm an ninh khu vực. Đồng thời thống nhất nhận thức chung về vị trí của MACOSA là một bộ phận quan trọng nằm trong tổng thể cơ chế hợp tác cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN. MACOSA sẽ được tổ chức thường xuyên theo đồng thuận của tất cả các nước thành viên, mong muốn cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại In-đô-nê-xi-a – nước Chủ tịch ASEAN năm 2011.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam hy vọng sau hội nghị, lực lượng an ninh các nước ASEAN sẽ triển khai các hình thức hợp tác thiết thực, cụ thể phù hợp nhu cầu bảo đảm an ninh chung của khu vực, cũng như điều kiện và năng lực của mỗi quốc gia thành viên… góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN.
Theo Nhandan