Thứ năm,  24/06/2021

Phong trào thi đua yêu nước ở Hội Nông dân xã Mai Pha

LSO-Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Hội nông dân xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.Mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới cho thu nhập cao ở xã Mai PhaToàn xã Mai Pha hiện có 13 chi hội nông dân, gồm 561 hội viên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, Hội nông dân xã đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, với các phong trào: thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Để hoạt động các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có hiệu quả, hàng năm Hội nông dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn,...

LSO-Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Hội nông dân xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới cho thu nhập cao ở xã Mai Pha
Toàn xã Mai Pha hiện có 13 chi hội nông dân, gồm 561 hội viên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, Hội nông dân xã đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, với các phong trào: thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Để hoạt động các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có hiệu quả, hàng năm Hội nông dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên. Do đó nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp, nông – lâm nghiệp, mang lại hiệu quả cao như: hộ ông Hoàng Văn Dong, Hoàng Văn Ba ở thôn Nà Chuông; Hoàng Thị Xuân, thôn Mai Thành; Hoàng Thị Nhung, thôn Rọ Phải… mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Hiện nay số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở cả ba cấp: thành phố, tỉnh và Trung ương là 31 hộ, chiếm tỷ lệ 5,5%. Phong trào thi đua đã góp phần đáng kể vào việc giúp nông dân có vốn sản xuất, nhất là nông dân nghèo, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, tương trợ giúp đỡ nhau về vốn, giống cây trồng và các hình thức liên kết sản xuất, tổ chức đổi công. Đi đôi với phòng trào thi đua lao động sản xuất, Hội nông dân Mai Pha còn hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đông đảo hội viên đã tích cực tham gia phong trào: ra quân làm thuỷ lợi, làm đường giao thông liên thôn, giũ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện tốt các quy ước, hương ước về “xây dựng gia đình văn hóa”; “Xây dựng thôn, bản, làng văn hoá, xã văn hóa”…Các phong trào thi đua đã đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, hiện nay 100% thôn, bản trong toàn xã cơ bản đã hoàn thành hệ thống đường bê tông; 476 hộ hội viên nông dân đạt gia đình văn hoá, bằng 95%; còn 5 hộ nông dân nghèo, chiếm tỷ lệ 0,89%. Cùng với các phong trào trên, hàng năm Hội nông dân xã Mai Pha phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tích cực tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

Phát huy kết quả đã đạt được, Hội nông dân xã Mai Pha tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Trọng tâm là phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Thế Bảo