Thứ sáu,  25/06/2021

Phát biểu của đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III (Ngày 30 tháng 9 năm 2010)

Kính thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể Đại hội!Trong không khí phấn khởi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hôm nay tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo lão thành, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các chiến sỹ thi đua và gần 300 đại biểu điển hình tiên tiến đã về dự Đại hội. Kính chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.Thưa các đồng chí!Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III có ý nghĩa hết sức quan trọng, có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm qua, rút ra bài học kinh...

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội!
Trong không khí phấn khởi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, hôm nay tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo lão thành, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các chiến sỹ thi đua và gần 300 đại biểu điển hình tiên tiến đã về dự Đại hội. Kính chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Thưa các đồng chí!
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III có ý nghĩa hết sức quan trọng, có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo động lực mới để động viên kịp thời cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong những năm tới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức phong trào thi đua, công tác khen thưởng; củng cố, xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
Thưa Đại hội!
Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đổi mới. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, ý chí vươn lên khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, liên tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhiều phong trào đã đi vào chiều sâu và có sức lan toả mạnh mẽ như: phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua quyết thắng trong các lực lượng vũ trang, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Các phong trào thi đua yêu nước đã động viên, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua công tác, học tập, lao động, sản xuất. Thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2006 – 2010, năm năm qua, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được tăng cường đáng kể. Kinh tế có mức tăng trưởng bình quân 5 năm (2006 – 2010) là 10,45%. GDP bình quân đầu người đạt 820 USD. Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển khá; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn hằng năm đều tăng; sản xuất công nghiệp tăng khá về quy mô, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 24,9%; kinh tế cửa khẩu từng bước khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 16,8%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư. Tổng huy động vốn đầu tư trên địa bàn trong 5 năm qua đạt khoảng 19.500 tỷ đồng. Đến hết năm 2010, toàn tỉnh có 90% số xã có đường giao thông đi được 4 mùa; 100% số xã có điện lưới; 95% số hộ được sử dụng điện; 84% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, hệ thống đường giao thông, thuỷ lợi, trạm y tế, nhà văn hóa, trường học ở khu vực nông thôn được tăng cường đáng kể. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, tiếp tục được cải thiện. Quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục toàn diện có tiến bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển sâu rộng; các giá trị văn hoá truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân từng bước được nâng cao về chất lượng. Các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo và tạo việc làm được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29% năm 2005 xuống dưới 17,85% hết năm 2009; đã cơ bản xoá xong hộ đói và nhà tạm cho các hộ gia đình chính sách. Chính trị – xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo thực hiện. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có bước trưởng thành và quyết tâm cao hơn, tạo được sự ổn định mọi mặt cho phát triển. Đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy tốt hơn, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Những thành tích nổi bật trên, chính là kết quả phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt, nhiệt liệt biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc về dự Đại hội ngày hôm nay.
Những kết quả của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua là rất đáng tự hào, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong 5 năm qua phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của tỉnh còn có những hạn chế, yếu kém. Đó là: một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Ở một số nơi, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chưa có các biện pháp cụ thể trong việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, chưa thực sự hướng về cơ sở. Việc phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể chưa chặt chẽ, đồng bộ. Việc tổ chức phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục; có nơi nội dung thi đua còn chung chung, nặng về hình thức, chưa sát với tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị nên tác dụng và hiệu quả thực tiễn chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua chưa đi vào nền nếp, thường xuyên, nhiều nơi còn lúng túng, chưa quan tâm việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phong trào. Công tác khen thưởng chưa gắn chặt với phong trào thi đua; việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến ở nhiều nơi chưa được quan tâm, bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn nhiều mặt yếu. Những hạn chế, yếu kém đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực khắc phục, đồng thời phải đề ra được những phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.
Thưa các đồng chí!
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015 là đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu để Lạng Sơn cơ bản đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới… Khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Phát triển văn hoá – xã hội, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh…
Thưa toàn thể Đại hội!
Bước vào thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 5 năm 2010 – 2015, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khó lường, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn, quyết tâm cao hơn, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp. Tôi cơ bản đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua và công tác khen thưởng như Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2006-2010) đã được Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội. Để phong trào thi đua yêu nước của chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng có hiệu quả, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu sau :
Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sâu rộng trong toàn tỉnh, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức rõ về các nội dung của Nghị quyết về tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới. Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết, tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.
Hai là, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác thi đua, khen thưởng nói riêng, công tác thi đua khen thưởng phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Gắn phong trào thi đua yêu nước với hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bằng việc làm và hành động cụ thể hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ba là, Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực, thời gian cụ thể. Công tác thi đua, khen thưởng phải trở thành động lực thúc đẩy, có tác dụng động viên mạnh mẽ, khích lệ kịp thời các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, kinh doanh; tôn vinh, biểu dương người tốt kịp thời, đồng thời lên án, phê phán, đấu tranh chống tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành động vi phạm pháp luật… Nội dung thi đua phải tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; hình thức thi đua phải phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi và từng đối tượng thi đua; phải cụ thể hoá bằng văn bản để phát động phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2010 – 2015.
Bốn là, Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng; chú trọng công tác sơ, tổng kết nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt chú ý khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động, sản xuất; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến để phong trào thi đua thu hút, lôi cuốn được nhiều người tham gia, đạt được những kết quả cụ thể và thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, liên tục, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, chú trọng việc kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp.
Phát huy truyền thống và kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, với khí thế và quyết tâm mới, chúng ta tin tưởng rằng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn sẽ chung sức, chung lòng, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tạo ra thế và lực mới để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn trở thành một tỉnh giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Chúc các vị đại biểu, các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích, tiến bộ mới!
Chúc Đại hội thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm