Thứ năm,  17/06/2021

Hội Nhà báo Việt Nam: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010

LSO-Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005- 2010 và nhiệm vụ công tác này giai đoạn 2010- 2015 tại Hà Nội. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo TW, Bộ thông tin- truyền thông, UBTƯMTTQVN, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và 300 hội viên- nhà báo xuất sắc đại diện cho 17.000 hội viên- nhà báo đang làm việc ở hơn 700 cơ quan báo chí cả nước đã về dự hội nghị. Lạng Sơn được vinh dự cử 2 đại biểu.5 năm qua, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, giới báo chí cả nước đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên- nhà báo, kịp thời phản ánh diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuọc đổi mới. Báo chí đã tham gia tích cực, có...

LSO-Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005- 2010 và nhiệm vụ công tác này giai đoạn 2010- 2015 tại Hà Nội.
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo TW, Bộ thông tin- truyền thông, UBTƯMTTQVN, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và 300 hội viên- nhà báo xuất sắc đại diện cho 17.000 hội viên- nhà báo đang làm việc ở hơn 700 cơ quan báo chí cả nước đã về dự hội nghị. Lạng Sơn được vinh dự cử 2 đại biểu.
5 năm qua, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, giới báo chí cả nước đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên- nhà báo, kịp thời phản ánh diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuọc đổi mới. Báo chí đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả, thực sự trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, công cụ của Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội. Báo chí đã có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, văn hoá cho nhân dân, không ngừng thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đi liền với công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, các cấp Hội Nhà báo ngày càng được củng cố, mở rộng phương thức hoạt động, thu hút nhiều hội viên- nhà báo tham gia. Với sự cố gắng tích cực của Hội nhà báo các cấp, Hội Nhà báo Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 24 Hội Nhà báo địa phương được tặng cờ thi đua xuất sắc, hơn 1000 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen; gần 1500 hội viên Hội Nhà báo được tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Trong 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước của Hội tập trung vào việc đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các cấp hội, gắn hoạt động thi đua của Hội với hoạt động thi đua của các cơ quan báo chí; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37, Thông báo kết luận số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đề án 422 của Hội Nhà báo Việt Nam về “ Tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam các cấp trong thời kỳ mới”.

Lê Quang Bình