Thứ tư,  23/06/2021

Khai trương cơ quan thường trú

Ngày 3-10, tại TP Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ khai trương cơ quan thường trú tại Đà Nẵng và chính thức đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ lên mạng di động MobiFone. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự.Từ ngày chính thức hòa in-tơ-nét toàn cầu (10-1-2006), đến nay Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa lên mạng in-tơ-nét hàng trăm nghìn bản tin, bài viết, ảnh và gần 30 nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hơn tám nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hàng nghìn trang tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương, bộ, ngành, hình thành kho dữ liệu điện tử của Chính phủ trên in-tơ-nét, đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của các cấp quản lý, của các doanh nghiệp và nhân dân... Cơ quan thường trú của Cổng TTĐT Chính phủ khu vực miền trung và Tây Nguyên đặt tại TP Đà Nẵng sẽ là một trung tâm dữ liệu điện...

Ngày 3-10, tại TP Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ khai trương cơ quan thường trú tại Đà Nẵng và chính thức đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ lên mạng di động MobiFone. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự.

Từ ngày chính thức hòa in-tơ-nét toàn cầu (10-1-2006), đến nay Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa lên mạng in-tơ-nét hàng trăm nghìn bản tin, bài viết, ảnh và gần 30 nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hơn tám nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hàng nghìn trang tài liệu về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước và các địa phương, bộ, ngành, hình thành kho dữ liệu điện tử của Chính phủ trên in-tơ-nét, đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của các cấp quản lý, của các doanh nghiệp và nhân dân… Cơ quan thường trú của Cổng TTĐT Chính phủ khu vực miền trung và Tây Nguyên đặt tại TP Đà Nẵng sẽ là một trung tâm dữ liệu điện tử trên in-tơ-nét của Cổng TTĐT Chính phủ tại khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Hiện nay, thông tin trên điện thoại di động là xu hướng truyền thông dựa trên ứng dụng công nghệ Wap đang được các nước mạnh về công nghệ thông tin thực hiện, trong đó có việc đưa Cổng TTĐT Chính phủ lên di động được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Việc đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ lên mạng điện thoại di động MobiFone, đáp ứng nhu cầu mở rộng các kênh cung cấp thông tin chính thống của Chính phủ tới các tầng lớp nhân dân, bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế một cách nhanh chóng và phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Cổng TTĐT Chính phủ và Công ty Thông tin di động MobiFone đã tặng năm nhà tình nghĩa cho năm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 50 xe đạp cho các em học sinh nghèo thuộc năm tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai và Kon Tum.
Theo Nhandan