Chủ nhật,  13/06/2021

Ðảng CS Ác-hen-ti-na tổ chức Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2-10, Đảng CS Ác-hen-ti-na tổ chức Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những đóng góp của Người đối với phong trào cách mạng thế giới, tổng kết một số bài học về tư tưởng của Người. Tổng Bí thư Đảng P.Ê-chê-ga-ray điểm lại một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng quốc tế, trên con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, khẳng định, Người là một trong những lãnh tụ cách mạng có ảnh hưởng to lớn nhất trên thế giới trong thế kỷ 20.Người là nhà lý luận và thực tiễn đầu tiên của luận điểm một cuộc đấu tranh chống thực dân có thể trở thành cuộc đấu tranh xã hội chủ nghĩa - quan điểm sau đó được nhiều nhà cách mạng trên thế giới áp dụng; đồng thời là người phát triển vai trò của quần chúng trong Chủ nghĩa Mác khi coi đây là chủ thể xã hội của cuộc cách mạng hiện đại. Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng CS Ác-hen-ti-na ca ngợi sự nhạy cảm và khả năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm bắt nhanh nhu cầu của...

Ngày 2-10, Đảng CS Ác-hen-ti-na tổ chức Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những đóng góp của Người đối với phong trào cách mạng thế giới, tổng kết một số bài học về tư tưởng của Người. Tổng Bí thư Đảng P.Ê-chê-ga-ray điểm lại một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng quốc tế, trên con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, khẳng định, Người là một trong những lãnh tụ cách mạng có ảnh hưởng to lớn nhất trên thế giới trong thế kỷ 20.

Người là nhà lý luận và thực tiễn đầu tiên của luận điểm một cuộc đấu tranh chống thực dân có thể trở thành cuộc đấu tranh xã hội chủ nghĩa – quan điểm sau đó được nhiều nhà cách mạng trên thế giới áp dụng; đồng thời là người phát triển vai trò của quần chúng trong Chủ nghĩa Mác khi coi đây là chủ thể xã hội của cuộc cách mạng hiện đại. Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng CS Ác-hen-ti-na ca ngợi sự nhạy cảm và khả năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm bắt nhanh nhu cầu của nhân dân và đặc biệt đề cao khả năng tạo dựng sự đoàn kết giữa các lực lượng, tầng lớp xã hội để đấu tranh chống kẻ thù chính, coi đây là nhân tố then chốt dẫn tới thành công của Cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu về Việt Nam R.Rôn-đăng nhận định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thầy trong trận chiến văn hóa và bảo vệ truyền thống dân tộc; khẳng định từ yếu tố này, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập trong suy nghĩ và trong hành động để đi đến thắng lợi cuối cùng. Phát biểu ý kiến tại cuộc hội thảo, Đại sứ nước ta tại Ác-hen-ti-na Nguyễn Văn Đào cảm ơn sự ủng hộ của Đảng CS và nhân dân Ác-hen-ti-na trong những thời điểm gian khó nhất trên hành trình giành độc lập dân tộc của Việt Nam, cũng như trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định, với những thành tựu to lớn về kinh tế trong hai thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã và đang hoàn thành Di chúc của Người. Trong thời gian hội thảo, đông đảo đảng viên CS Ác-hen-ti-na đã xem phim tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ quán Việt Nam trao tặng Đảng CS Ác-hen-ti-na ấn phẩm Tuyển tập Hồ Chí Minh bằng tiếng Tây Ban Nha.
Theo Nhandan