Thứ năm,  16/09/2021

Phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày 4-10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH. Đồng chí Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, chủ trì phiên họp. Đến dự có đại diện các bộ, ngành, cơ quan chức năng và một số Ủy ban của QH.Tại phiên họp lần này, các đại biểu được nghe báo cáo và tham gia đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện ngân sách QP-AN năm 2010, dự toán ngân sách lĩnh vực này trong năm 2011.Trong năm 2010, Thường trực Ủy ban QP-AN của QH đã phối hợp thẩm tra nhiều dự án luật, pháp lệnh có liên quan lĩnh vực QP-AN, đồng thời tham gia nhiều ý kiến vào các báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của QH về các dự án luật, pháp lệnh. Trong các hoạt động giám sát, khảo sát, Ủy ban thời gian qua tổ chức nhiều hoạt động giám sát thường xuyên, gồm hai chuyên đề: Giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN trên một...

Ngày 4-10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH. Đồng chí Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, chủ trì phiên họp. Đến dự có đại diện các bộ, ngành, cơ quan chức năng và một số Ủy ban của QH.

Tại phiên họp lần này, các đại biểu được nghe báo cáo và tham gia đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện ngân sách QP-AN năm 2010, dự toán ngân sách lĩnh vực này trong năm 2011.

Trong năm 2010, Thường trực Ủy ban QP-AN của QH đã phối hợp thẩm tra nhiều dự án luật, pháp lệnh có liên quan lĩnh vực QP-AN, đồng thời tham gia nhiều ý kiến vào các báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của QH về các dự án luật, pháp lệnh. Trong các hoạt động giám sát, khảo sát, Ủy ban thời gian qua tổ chức nhiều hoạt động giám sát thường xuyên, gồm hai chuyên đề: Giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN trên một số địa bàn trọng điểm; Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật CAND, Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng và Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ủy ban cũng đã tiến hành khảo sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển KT-XH với bảo vệ chủ quyền, an ninh trên một số vùng biển, đảo.

Phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH diễn ra từ ngày 4 đến 6-10.
Theo Nhandan