Chủ nhật,  20/06/2021

Ðại hội Ðảng bộ các tỉnh Gia Lai,Kon Tum kết thúc thành công

Sau ba ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, ngày 6-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 14 đã kết thúc thành công. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thường xuyên coi trọng việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phấn đấu đến năm 2015 tốc độ tăng trưởng GDP bình...

Sau ba ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, ngày 6-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 14 đã kết thúc thành công. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010 – 2015 là: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thường xuyên coi trọng việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phấn đấu đến năm 2015 tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 12,8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.900 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 23.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2% (theo tiêu chí hiện hành).

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI của Đảng gồm 17 đồng chí. Ban Chấp hành đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên T.Ư Đảng, được Ban Chấp hành bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2010-2015.

* Sau ba ngày rưỡi làm việc, ngày 6-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 14 đã kết thúc thành công. Tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015 với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh CNH, HĐH; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, cơ bản thoát nghèo vào năm 2015. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ và triệt để hơn, nhất là thủ tục hành chính và công chức, công vụ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hấp dẫn đối với các thành phần kinh tế. Tích cực tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và huy động cao nhất nguồn lực xã hội để đầu tư, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là giao thông và hạ tầng đô thị. Nâng cao thu nhập thực tế của người dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với tăng cường bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh trong mọi tình huống. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI của Đảng gồm 14 đồng chí. Đồng chí Hà Ban, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 13, Chủ tịch UBND tỉnh được Đại hội bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo Nhandan