Thứ ba,  15/06/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh: Kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa tại Hữu Lũng

LSO-Ngày 7/10/2010, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa trên địa bàn huyện Hữu Lũng.Kiểm tra thực tế tại xã Thanh SơnCho tới thời điểm này, huyện Hữu Lũng có 24/26 xã bị nhiễm bệnh lùn xoắn lá và lùn sọc đen trên lúa mùa với tổng diện tích nhiễm là 1.048,045ha. Tuy đây là loại bệnh mới xuất hiện trên địa bàn, nhưng với sự chủ động của cơ quan, chính quyền địa phương và sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, đến nay đã cấp cho nhân dân 22.123 chai thuốc bảo vệ thực vật, phun phòng trừ trên 1.400 ha. Tỷ lệ nhiễm phổ biến ở mức độ nhẹ và trung bình, đồng thời nhiễm trong giai đoạn lúa đang đứng cái làm đòng và trỗ bông, do vậy mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Hiện nay toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 80% lúa mùa sớm và theo nhận định cảm quan của cán bộ chuyên môn và nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện là năng...

LSO-Ngày 7/10/2010, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Kiểm tra thực tế tại xã Thanh Sơn
Cho tới thời điểm này, huyện Hữu Lũng có 24/26 xã bị nhiễm bệnh lùn xoắn lá và lùn sọc đen trên lúa mùa với tổng diện tích nhiễm là 1.048,045ha. Tuy đây là loại bệnh mới xuất hiện trên địa bàn, nhưng với sự chủ động của cơ quan, chính quyền địa phương và sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, đến nay đã cấp cho nhân dân 22.123 chai thuốc bảo vệ thực vật, phun phòng trừ trên 1.400 ha. Tỷ lệ nhiễm phổ biến ở mức độ nhẹ và trung bình, đồng thời nhiễm trong giai đoạn lúa đang đứng cái làm đòng và trỗ bông, do vậy mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Hiện nay toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 80% lúa mùa sớm và theo nhận định cảm quan của cán bộ chuyên môn và nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện là năng suất không bị ảnh hưởng bởi tình hình sâu bệnh vừa qua. Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đi tìm hiểu thực tế tình hình tại xã Thanh Sơn, một trong những địa phương xuất hiện bệnh do vi rút sớm nhất.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch đã biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ cơ sở; cần tổ chức rút kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp cho vụ sau, đặc biệt là cần phải đổi mới phương thức sản xuất, không để hình thành tập quán sản xuất lạc hậu theo lối mòn.
Lê Minh