Thứ ba,  27/07/2021

Đoàn ĐBQH lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND

LSO-Ngày 7/10/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử đại biểu HĐND. Bà Trần Thị Hoa Sinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của QH, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; một số sở của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện và thành phố Lạng Sơn.Toàn cảnh hội nghịDự án Luật đã sửa đổi 17 điều của Luật bầu cử ĐBQH; sửa đổi 13 điều, bổ sung 1 điều của Luật bầu cử đại biểu HĐND tập trung vào các vấn đề: quy định về Hội đồng bầu cử ở trung ương; về thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; thống nhất quy định về số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu, mẫu thẻ cử tri, phiếu bầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn; số người ứng cử ở mỗi đơn...

LSO-Ngày 7/10/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử đại biểu HĐND. Bà Trần Thị Hoa Sinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của QH, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; một số sở của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện và thành phố Lạng Sơn.
Toàn cảnh hội nghị
Dự án Luật đã sửa đổi 17 điều của Luật bầu cử ĐBQH; sửa đổi 13 điều, bổ sung 1 điều của Luật bầu cử đại biểu HĐND tập trung vào các vấn đề: quy định về Hội đồng bầu cử ở trung ương; về thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; thống nhất quy định về số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu, mẫu thẻ cử tri, phiếu bầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn; số người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH; các quy định khác nhau về thời hạn niêm yết danh sách cử tri, thời hạn giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, mẫu biên bản bầu cử, việc gửi biên bản, phiếu bầu và trình tự, thủ tục trong ngày bỏ phiếu như thời gian bỏ phiếu, việc kiểm tra hòm phiếu, việc bỏ phiếu của cử tri, việc đóng dấu trên thẻ cử tri; thời điểm kết thúc nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp 14 ý kiến được đúc kết từ những kinh nghiệm trong thực tế thực thi nhiệm vụ tại cơ sở, nhằm góp phần làm cho Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử đại biểu HĐND sau khi được ban hành sẽ có tính khả thi cao, tập trung vào phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; việc quy định bầu cử đối với các địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lớn khác và một số vấn đề cụ thể khác.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Trần Thị Hoa Sinh đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Minh Thảo