Thứ sáu,  25/06/2021

Thái Nguyên đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sáng 7-10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".Sau bốn năm thực hiện chỉ đạo điểm Cuộc vận động trên địa bàn Thái Nguyên, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhất là trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý, hạn chế tiêu cực lãng phí... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai các nội dung Cuộc vận động chưa đúng theo yêu cầu; việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động chưa thường xuyên...Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận về những kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện Cuộc vận động. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục...

Sáng 7-10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau bốn năm thực hiện chỉ đạo điểm Cuộc vận động trên địa bàn Thái Nguyên, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhất là trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý, hạn chế tiêu cực lãng phí… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai các nội dung Cuộc vận động chưa đúng theo yêu cầu; việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động chưa thường xuyên…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận về những kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện Cuộc vận động. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động gắn với thực hiện Di chúc của Người; Đẩy mạnh giới thiệu các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trên các phương tiện truyền thông của tỉnh; tổ chức học tập chuyên đề &#39Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân' gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Bằng khen tặng 18 tập thể, 45 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2007-2010.

Theo Nhandan