Thứ bảy,  12/06/2021

Ban Dân vận Huyện ủy Đình Lập sơ kết 9 tháng đầu năm

LSO-Ngày 5/10 Ban Dân vận huyện ủy Đình Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2010.Trong 9 tháng đầu năm Ban Dân vận huyện ủy đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc(MTTQ) huyện chỉ đạo các đoàn thể triển khai các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư đến các chi, đảng bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, xã, thị trấn; xây dựng báo cáo và tổng kết đề án đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2006-2010. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Dân vận huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội do Đảng, Nhà nước và...

LSO-Ngày 5/10 Ban Dân vận huyện ủy Đình Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2010.
Trong 9 tháng đầu năm Ban Dân vận huyện ủy đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc(MTTQ) huyện chỉ đạo các đoàn thể triển khai các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư đến các chi, đảng bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, xã, thị trấn; xây dựng báo cáo và tổng kết đề án đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2006-2010.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Dân vận huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội do Đảng, Nhà nước và MTTQ, các đoàn thể phát động.Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày truyền thống của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động trên mọi lĩnh vực trên địa bàn huyện.

Quách Hương