Thứ năm,  16/09/2021

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Thông cáo báo chí chung giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung QuốcSáng 11-10, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN - 2010, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (Mi-an-ma cử Đại sứ tại Việt Nam dự thay) và Tổng Thư ký ASEAN.Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng các Bộ trưởng cùng các vị đại biểu đã đến tham dự Hội nghị được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.Đọc diễn văn khai mạc Hội nghị ADMM, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ tư vào tháng 5 vừa qua tại Hà Nội đã đạt được quyết định quan trọng trong việc hiện thực hóa tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng....

Thông cáo báo chí chung giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Sáng 11-10, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – 2010, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (Mi-an-ma cử Đại sứ tại Việt Nam dự thay) và Tổng Thư ký ASEAN.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng các Bộ trưởng cùng các vị đại biểu đã đến tham dự Hội nghị được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đọc diễn văn khai mạc Hội nghị ADMM, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ tư vào tháng 5 vừa qua tại Hà Nội đã đạt được quyết định quan trọng trong việc hiện thực hóa tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Thành công này đã khẳng định quyết tâm, sự đồng thuận cao của chúng ta trong việc tăng cường và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như mở rộng hợp tác với các đối tác chủ chốt của chúng ta nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, đóng góp tích cực cho việc xây dựng Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN. Bộ Quốc phòng Việt Nam rất vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần đầu tiên. Chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng hết sức mình để tổ chức thành công Hội nghị quan trọng này. Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia, khu vực và liên khu vực ngày càng tăng, nhằm đối phó có hiệu quả hơn với các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang nổi lên; sự ra đời của một cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng Quốc phòng của các nước ASEAN cùng tám nước đối tác đối thoại chủ chốt sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì hòa bình và bảo đảm an ninh chung. Với sự chuẩn bị trong bốn năm qua, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau đưa Cơ chế hợp tác mới này đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng những kỳ vọng của chúng ta. Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định: Ngay sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ tư, Việt Nam đã chủ động và tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất. Thay mặt cho ASEAN, chúng tôi đã mời và tiến hành tham vấn các nước Cộng (+) tổ chức thành công Hội nghị Nhóm làm việc và Hội nghị hẹp các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN. Cho tới nay, chương trình nghị sự, các tài liệu của ADMM mở rộng đã được chuẩn bị chu đáo và công tác tổ chức Hội nghị đã sẵn sàng. Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay sẽ rà soát và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng sẽ được tổ chức vào ngày 12-10 với chủ đề &#39ADMM+: Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực&#39.

Hội nghị đã nghe Tổng Thư ký ASEAN Su Rin Pít-xu-văn cập nhật những phát triển gần đây của ASEAN; nghe Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh báo cáo kết quả của Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết, các Bộ trưởng trao đổi các quan điểm về tình hình an ninh khu vực, đồng thời tập trung thảo luận và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 12-10. Các vấn đề chuẩn bị cho ADMM mở rộng gồm: Thông qua tài liệu đính kèm Tài liệu ADMM+: Thể thức và thủ tục; xem xét chương trình nghị sự và chương trình hoạt động dự kiến của ADMM+; xem xét tài liệu thảo luận của ADMM+ &#39Tiềm năng, triển vọng và định hướng hợp tác thiết thực trong ADMM+' xem xét dự thảo Tuyên bố chung của ADMM+ lần thứ nhất; khẳng định nước đăng cai Chủ tịch ADMM+ lần thứ hai và bàn giao chức Chủ tịch ADMM giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHUNG GIỮA BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM VÀ BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

1- Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Lương Quang Liệt, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất từ ngày 10 đến 13-10-2010. Bộ trưởng Lương Quang Liệt đã hội đàm với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, đến chào xã giao Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hai đoàn đã trao đổi ý kiến về quan hệ hai nước, những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm và đã đạt được sự thống nhất cao. Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

2- Hai bên nhấn mạnh, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường phát triển Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn chính xác, phù hợp với tình hình hai nước và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Phía Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới; tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam nhất định sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phía Việt Nam đánh giá cao những thành tựu huy hoàng mà Trung Quốc đã đạt được trong cải cách mở cửa; tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc; thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu xây dựng toàn diện xã hội no ấm.

3- Hai bên bày tỏ hài lòng trước quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, cho rằng mối tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc là tài sản quý báu của hai nước và nhân dân hai nước, hai bên cần trân trọng và không ngừng phát huy truyền thống quý báu đó. Hai bên nhất trí phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm &#39láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai&#39 và tinh thần &#39láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt&#39. Hai bên bày tỏ quyết tâm tăng cường hợp tác với tinh thần tôn trọng độc lập, tự chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cùng phát triển, theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, để quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, lâu dài.

4- Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước; thúc đẩy việc xây dựng quân đội mỗi nước và quan hệ hai nước phát triển toàn diện. Hai bên nhất trí duy trì truyền thống tốt đẹp về trao đổi quân sự cấp cao giữa hai quân đội; phát huy đầy đủ vai trò cơ chế đối thoại Quốc phòng – An ninh Việt – Trung; lập kế hoạch và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai quân đội; tăng cường trao đổi về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đảng, công tác chính trị của hai quân đội; thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ quân sự; tiếp tục triển khai chuyến thăm lẫn nhau của tàu hải quân hai nước và tổ chức tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ; tăng cường giao lưu giữa bộ đội biên phòng trên biên giới đất liền và trên biển giữa hai nước. Hai bên nhất trí trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh bằng biện pháp hòa bình với tinh thần hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế và những điều ước được ký kết giữa các bên có liên quan; thực hiện tốt cơ chế hội ngộ, hội đàm cùng cố gắng hết sức mình để bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực; tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa sĩ quan trẻ của hai quân đội, cùng phối hợp với nhau tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

5- Hai bên bày tỏ hài lòng về sự hợp tác trong các vấn đề an ninh khu vực. Hai bên nhắc lại sẽ tiếp tục cùng phối hợp hài hòa trong khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, Trung Quốc – ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, v.v…, cùng duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực. Phía Trung Quốc đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN và tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất; ủng hộ Việt Nam tổ chức hội nghị lần này; sẵn sàng cùng với Việt Nam triển khai hợp tác an ninh phi truyền thống, hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai. Phía Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc tích cực tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất; mong muốn tăng cường hợp tác hài hòa với Trung Quốc, cùng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

6- Bộ trưởng Lương Quang Liệt chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, hữu nghị mà Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Theo Nhandan