Thứ bảy,  31/07/2021

Tuyên Quang, Hải Dương đổi mới công tác tổ chức xây dựng Ðảng

Ngày 11-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; cán bộ lãnh đạo, nhân viên của Ban các thời kỳ.Những năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ; tập trung vào nhiệm vụ củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, vị trí lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng. Trong đó đã xây dựng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào công giáo.Nắm vững tình hình chính trị nội bộ để tham mưu giúp cấp ủy đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào các cơ quan đảng, chính quyền,...

Ngày 11-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; cán bộ lãnh đạo, nhân viên của Ban các thời kỳ.

Những năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ; tập trung vào nhiệm vụ củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, vị trí lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng. Trong đó đã xây dựng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào công giáo.

Nắm vững tình hình chính trị nội bộ để tham mưu giúp cấp ủy đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào các cơ quan đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tại buổi lễ cũng đã tiến hành trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tỉnh ủy Hải Dương vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 – 14-10-2010). Được sự giáo dục, bồi dưỡng của Đảng và được tôi luyện trong thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hải Dương đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Các thế hệ cán bộ tổ chức luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện &#39nói đi đôi với làm&#39, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, trình độ công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã đạt được trong các thời kỳ cách mạng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, trong thời gian tới công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Hải Dương tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn các mô hình tổ chức đảng phù hợp với thực tiễn, trong đó chú trọng xây dựng mô hình tổ chức đảng trong nông thôn và trong các doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ; thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, ưu đãi và trọng dụng nhân tài; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo, kiên định lập trường giai cấp công nhân, có đạo đức cách mạng, trung thực, khách quan, nắm vững nguyên tắc, đủ tầm để đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Theo Nhandan