Thứ bảy,  31/07/2021

Hà Nội có 15,8% số cấp ủy viên đảng bộ cấp trên cơ sở là nữ

Ngày 12-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Chương trình số 02-CTr/T.U của Thành ủy và khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.Theo báo cáo, 55/55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được các đảng bộ chuẩn bị kỹ, nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ. 1.030 đại biểu đã đăng ký bài tham luận, trong đó có 587 bài tham luận được phát biểu tại đại hội.Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được các đơn vị thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tốt các yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng (kể cả số dư) và cơ cấu theo quy định. Nhiều đảng bộ bảo đảm tỷ lệ đổi mới 1/3 cấp ủy; tỷ lệ nữ hơn 15%. Danh sách bầu ban chấp hành (BCH) số dư bình quân đạt 17,8%; danh sách bầu ban thường vụ số dư đạt 20%. Nhiều đảng bộ bầu BCH có số dư cao là: Chương Mỹ, Hà Đông,...

Ngày 12-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Chương trình số 02-CTr/T.U của Thành ủy và khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Theo báo cáo, 55/55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được các đảng bộ chuẩn bị kỹ, nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ. 1.030 đại biểu đã đăng ký bài tham luận, trong đó có 587 bài tham luận được phát biểu tại đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được các đơn vị thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tốt các yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng (kể cả số dư) và cơ cấu theo quy định. Nhiều đảng bộ bảo đảm tỷ lệ đổi mới 1/3 cấp ủy; tỷ lệ nữ hơn 15%. Danh sách bầu ban chấp hành (BCH) số dư bình quân đạt 17,8%; danh sách bầu ban thường vụ số dư đạt 20%. Nhiều đảng bộ bầu BCH có số dư cao là: Chương Mỹ, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Đại học Quốc gia, Tổng công ty Thương mại… Kết quả, tại 55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đã có 1.841 đồng chí cấp ủy viên mới được bầu; trong số đó, tham gia lần đầu là 784 đồng chí (đạt tỷ lệ 44,4%); cán bộ trẻ dưới 35 tuổi là 94 đồng chí (đạt 5,1%); cấp ủy viên nữ là 291 đồng chí (đạt 15,8%).

Về chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, 12/12 đồng chí bí thư đều trúng cử số phiếu cao (thấp nhất đạt 94,38% số phiếu). Việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đã thể hiện sự đổi mới và phát huy tính dân chủ cao trong đại hội, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay sau đại hội, các đảng bộ đều đã kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ; khẩn trương tổ chức hội nghị cấp ủy để phân công nhiệm vụ của cấp ủy mới và sắp xếp cán bộ cho phù hợp với yêu cầu.

Theo Nhandan