Thứ ba,  22/06/2021

Hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, ngày 12-10, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước. Bức thư viết:Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2010) diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi đến Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên các cấp hội, cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về giai cấp...

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, ngày 12-10, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước. Bức thư viết:

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2010) diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi đến Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên các cấp hội, cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết giai cấp nông dân Việt Nam, liên minh cùng với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, tôi tin tưởng, các cấp hội, cùng toàn thể bà con nông dân trong cả nước tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chúc Hội Nông dân Việt Nam không ngừng vững mạnh, phát huy tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

* Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Nông dân các huyện, thị, thành hội và 80 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 1.000 tập thể và 79 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh.

Quảng Trị hiện có 140 cơ sở hội, 1.169 chi hội, 79.087 hội viên, chiếm 78,3% so với số hộ nông nghiệp, 100% xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, bản, làng, khu dân cư có nông dân có tổ chức hội. Toàn tỉnh có gần 20 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi bốn cấp.

* Ngày 12-10, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự, có 200 hội viên ưu tú đại diện cho hơn 65 nghìn hội viên Hội Nông dân trong tỉnh.

Qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với 25 năm thực hiện đường lối đổi mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện và to lớn, góp phần đáng kể vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Tại Ninh Thuận, những năm qua hoạt động toàn diện của Hội Nông dân luôn gắn liền và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân ở địa phương, nhờ đó sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường và phục vụ công nghiệp, dịch vụ; nhiều mô hình tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới và đạt hiệu quả cao.

Nhân dịp này, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã trao 53 kỷ niệm chương vì &#39Sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam&#39 tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác hội.

* Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao tham gia cuộc thi tìm hiểu 80 năm Hội Nông dân Việt Nam. Tỉnh hội cũng đã phát động đợt thi đua với các chỉ tiêu về kết nạp hội viên mới, đổi mới phương thức hoạt động Hội, đẩy mạnh hỗ trợ nông dân…

* Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu Hội Nông dân Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành cho các cá nhân có bài thi xuất sắc.

* Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Cùng với sự trưởng thành của Hội Nông dân cả nước, Hội Nông dân Nam Định hiện nay có hơn 350 nghìn hội viên, bằng 86,3% so với tổng số hộ nông nghiệp. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được tập trung chỉ đạo theo hướng gắn hoạt động chính trị xã hội với các nội dung kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên. Qua đó làm cơ sở để thu hút tập hợp nông dân vào sinh hoạt Hội.

* Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 80 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP Bắc Giang đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo Nhandan