Thứ ba,  22/06/2021

Hội nông dân 80 năm xây dựng và trưởng thành

LSO-Được Đảng, Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo, trong suốt 8 thập kỷ qua Hội Nông dân Việt Nam nói chung, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn nói riêng nhanh chóng trưởng thành và lớn mạnh. Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Trước những năm 1990 hội viên nông dân chủ yếu là xã viên hợp tác xã nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp, số cơ sở có tổ chức hội chiếm khoảng 41% số xã trong toàn tỉnh (93/226 xã), nội dung phương thức hoạt động còn lúng túng thiếu cụ thể và thiết thực, khả năng thu hút, tập hợp nông dân vào hội không cao. Trước những khó khăn đó Ban chấp hành (BCH) Hội nông dân tỉnh đã kiện toàn bộ máy BCH hội các cấp, chú trọng công tác xây dựng chi, tổ hội và phát triển hội viên, quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Hơn 10 năm qua (từ năm 1999) toản tỉnh có 19.228 hội viên với 447 chi hội và 93/226 xã có...

LSO-Được Đảng, Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo, trong suốt 8 thập kỷ qua Hội Nông dân Việt Nam nói chung, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn nói riêng nhanh chóng trưởng thành và lớn mạnh.
Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Trước những năm 1990 hội viên nông dân chủ yếu là xã viên hợp tác xã nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp, số cơ sở có tổ chức hội chiếm khoảng 41% số xã trong toàn tỉnh (93/226 xã), nội dung phương thức hoạt động còn lúng túng thiếu cụ thể và thiết thực, khả năng thu hút, tập hợp nông dân vào hội không cao. Trước những khó khăn đó Ban chấp hành (BCH) Hội nông dân tỉnh đã kiện toàn bộ máy BCH hội các cấp, chú trọng công tác xây dựng chi, tổ hội và phát triển hội viên, quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Hơn 10 năm qua (từ năm 1999) toản tỉnh có 19.228 hội viên với 447 chi hội và 93/226 xã có tổ chức hội. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội với 95.177 hội viên( bằng 80,17% so với hộ nông nghiệp) tham gia sinh hoạt tại 2.294 chi hội. 100% thôn bản có tổ chức hội, trên 75% số cơ sở và chi tổ hội được xếp loại vững mạnh và khá. Phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, được cán bộ, hội viên nông dân quan tâm hưởng ứng. Phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi” đã thu hút hàng vạn hội viên, nông dân tham gia, góp phần tích cực đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, làm giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp trong cơ cấu GDP từ 42% năm 2004 xuống 39,74% năm 2010. Phong trào SXKD giỏi còn góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn, tạo ra bước chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn tỉnh ta theo hướng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể, quần chúng nhân dân, các ngành chức năng, có nội dung và phương thức hoạt động thiết thực nên phong trào đã đi vào cuộc sống của hội viên nông dân một cách nhanh chóng và có chất lượng. Để giúp hội viên, nông dân làm ăn đúng hướng, có hiệu quả cao, hàng năm các cấp hội đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại… Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực xây dựng các dự án nhỏ giải quyết việc làm bằng nguồn vốn của Trung ương hội và Tỉnh hội hỗ trợ cho vay với số vốn quay vòng hàng chục tỷ đồng. Để ghi nhận những thành tích của phong trào nông dân và hoạt động của tổ chức hội trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 3 bằng khen; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 42 tập thể và 357 cá nhân; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ cho Hội Nông dân tỉnh và 46 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Hội Nông dân tỉnh tặng 488 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích suất sắc trong các phong trào thi đua của hội.
80 năm xây dựng và phát triển, trong suốt thời gian ấy, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, lực lượng nông dân và các cấp Hội Nông dân Lạng Sơn đã phấn đấu không mệt mỏi để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã đem lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nông dân Việt Nam nói chung và nông dân các dộc tộc Lạng Sơn nói riêng. Nhất là sau hơn 20 năm đổi mới, cỏc cấp Hội Nông dân Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực và đạt được tiến bộ quan trọng.

Thu Hiền