Thứ năm,  09/12/2021

Thông báo nội dung kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026, khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2021, để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung sau:

1.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

2.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.

3.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn.

4.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn (Hạng mục: Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng).

5.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (phòng học + ký túc xá).

6.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL31 – Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang).

7.Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập.

8.Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Tân Tri – Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn.

9.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia.

10.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng.

11.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn.

Địa điểm: Tại Hội trường Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.