Thứ bảy,  19/06/2021

Hội Nông dân Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Sáng 13-10, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội (14-10-1930 - 14-10-2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng (lần 2) phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước trao tặng giai cấp nông dân Việt Nam.Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi thư; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.Đến dự và chúc mừng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; nguyên lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân qua các thời kỳ.Đọc diễn văn tại lễ mít-tinh, đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam...

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Sáng 13-10, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội (14-10-1930 – 14-10-2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng (lần 2) phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước trao tặng giai cấp nông dân Việt Nam.

Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi thư; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Đến dự và chúc mừng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; nguyên lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn tại lễ mít-tinh, đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong 80 năm qua. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với lòng yêu nước nồng nàn, bằng trí thông minh và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân nước ta luôn là lực lượng chủ lực tôn tạo nên giang sơn gấm vóc Việt Nam yêu quý, xây đắp nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, hình thành những làng quê Việt Nam với giá trị tinh thần phong phú, bền vững. Đồng chí nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp nông dân, là người đại diện chân chính cho ý chí, nguyện vọng của giai cấp mình, thống nhất với lợi ích chung của cả dân tộc, của cả nước. Từ khi ra đời đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức của nông dân có nhiều tên gọi khác nhau: &#39Nông hội đỏ&#39, &#39Hội tương tế ái hữu&#39, &#39Hội Nông dân phản đế&#39, &#39Hội Nông dân cứu quốc&#39, &#39Hội Liên hiệp Nông dân tập thể&#39. Ngày 1-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể thành Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã qua năm kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước, luôn phấn đấu để xứng đáng với vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Hội có hệ thống bốn cấp từ Trung ương đến cơ sở; các xã, phường, thị trấn có nông dân đều có tổ chức hội, các thôn, ấp, bản, làng đều có chi, tổ hội với số hội viên hơn 10 triệu người. Tổ chức hội nông dân xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, góp phần tăng cường khối liên minh vững chắc công – nông – trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trân trọng trao Huân chương Sao Vàng (lần hai), phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước tặng giai cấp nông dân Việt Nam vì có những đóng góp quan trọng và thành tích đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang, phát biểu ý kiến, nhấn mạnh: Trong lịch sử cách mạng 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, bằng tất cả sự nỗ lực của mình, bằng ý chí vượt khó đi lên, không cam chịu đói nghèo, giai cấp nông dân Việt Nam tiếp tục làm nên những kỳ tích mới, đưa nước ta từ một nước nhiều năm phải nhập khẩu gạo trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta đạt được trong gần 25 năm đổi mới vừa qua có sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân. Cũng chính từ trong lao động, xây dựng đất nước, đang dần hình thành những tiêu chí về &#39người nông dân mới&#39 và xuất hiện ngày càng nhiều những gương nông dân điển hình tiên tiến, không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn tự nguyện hiến đất cho Nhà nước làm đường giao thông, xây trường học; hỗ trợ, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều trận bão, lũ lụt xảy ra ở miền bắc, miền trung làm rung động lòng người…

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức gay gắt đan xen. Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới sẽ định ra đường lối về phát triển đất nước và công tác xây dựng Đảng trong những năm tới với phương hướng, mục tiêu &#39tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại&#39. Để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao, sự đóng góp tích cực của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các giai cấp, tầng lớp xã hội, trong đó Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư (khóa X) xác định, giai cấp nông dân có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, nhất định giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp và cống hiến to lớn hơn nữa.

* Chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, sáng 13-10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức khai trương hệ thống Sàn giao dịch kết nối cung- cầu lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm toàn quốc và khởi động phần mềm quản lý, vận hành hệ thống Sàn kết nối cung – cầu nông nghiệp, thực phẩm toàn quốc.

Đến dự và cắt băng khai trương có đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Ban Tổ chức cho biết: Trong thời gian từ năm 2011 đến 2020, Ban Tổ chức sẽ triển khai nhân rộng mô hình các điểm sàn đến các huyện, thị Hội Nông dân tại nhiều địa phương trong cả nước. Việc phát triển các sàn giao dịch nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình hội viên, bà con nông dân gặp gỡ, giao lưu, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm chi phí nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã khánh thành điểm sàn kết nối cung – cầu tại TP Hà Nội.

* Ngày 12-10, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tới dự.

Trong những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển hội viên. Từ năm 2005 đến 2010, kết nạp được 12.769 hội viên mới đưa tổng số hội viên nông dân của tỉnh lên hơn 93 nghìn. Toàn tỉnh hiện có 1.953 chi hội thôn, bản, tổ dân phố, 140/141 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội nông dân. Năm 2009, có 98,6% số cơ sở hộ đạt khá và vững mạnh, tăng 5,8% so với năm 2005.

* Ngày 12-10, tại TP Hạ Long, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Cùng với sự ra đời và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Quảng Ninh đã không ngừng lớn mạnh. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh; nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa…

Dịp này, Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 267 cá nhân trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

* Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tới dự và chúc mừng có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hội qua các thời kỳ. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì; tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam cho 50 cá nhân và trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hai cuộc thi &#39Tìm hiểu Hội Nông dân Việt Nam qua 80 năm xây dựng và trưởng thành&#39 và &#39Nông dân làm theo lời Bác&#39…

* Hội Nông dân tỉnh An Giang vừa qua tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Nông dân An Giang đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam cho 20 cá nhân và tặng bằng khen cho các cá nhân đoạt giải trong cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

* Sáng 13-10, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành ở Thừa Thiên – Huế.

Đến nay, Thừa Thiên – Huế có 138 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân với 1.980 tổ và 86.853 hội viên nông dân, chiếm tỷ lệ 63,05% số nông dân trong tỉnh. Thời gian qua, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực và hiệu quả.

Theo Nhandan