Thứ hai,  21/06/2021

Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam – lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Hôm nay, nông dân và các cấp Hội Nông dân cả nước vui mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (14-10-1930 - 14-10-2010). 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.Trong mọi thời kỳ của cách mạng, nông dân Việt Nam và cán bộ Hội Nông dân Việt Nam luôn một lòng một dạ theo Đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đó là một truyền thống vô cùng quý báu.Qua gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp nông dân Việt Nam đã góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trên mặt trận nông nghiệp, đã đưa nước ta trở thành một nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới, nhất là xuất khẩu gạo. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu, từng bước nâng cao mức...

Hôm nay, nông dân và các cấp Hội Nông dân cả nước vui mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (14-10-1930 – 14-10-2010). 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trong mọi thời kỳ của cách mạng, nông dân Việt Nam và cán bộ Hội Nông dân Việt Nam luôn một lòng một dạ theo Đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đó là một truyền thống vô cùng quý báu.

Qua gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp nông dân Việt Nam đã góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trên mặt trận nông nghiệp, đã đưa nước ta trở thành một nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới, nhất là xuất khẩu gạo. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu, từng bước nâng cao mức sống của nhân dân nói chung, nông dân nói riêng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Phong trào nông dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng đang trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước. Số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng. Đến nay, tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 3,4 triệu hộ, trong đó gần 237 nghìn hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và trung ương; hơn 814 nghìn hộ đạt danh hiệu cấp huyện và hơn 2, 3 triệu hộ đạt danh hiệu cấp xã. Thu nhập trung bình của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và trung ương là 160 triệu đồng/hộ/năm, trong đó hộ có thu nhập cao nhất đạt gần 7,6 tỷ đồng/năm. Mức thu nhập trung bình của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện đạt 81 triệu đồng/năm; cấp xã 35,28 triệu đồng/năm.

Cùng với phong trào thi đua yêu nước của nông dân, công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng được tăng cường, phát triển. Số lượng nông dân tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng, hiện đã có gần 10 triệu hội viên. Nhờ đó, vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trong xu thế phát triển của đất nước, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới và không ít khó khăn, thách thức mới. Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân và các cấp Hội Nông dân Việt Nam nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội là vận động hội viên, nông dân tham gia tích cực vào tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức hội phải khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trong nông dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân. Xây dựng các cấp hội thật sự vững mạnh. Cùng với việc đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân, là những người &#39nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin&#39. Hội tiếp tục giữ vai trò đầu mối chủ động liên kết với các ban, ngành trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học, kỹ thuật, qua đó phát hiện, tham gia xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả phổ biến rộng rãi cho cán bộ, hội viên học tập, làm theo.

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, hội viên, nông dân cả nước ta quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết do Đại hội Hội Nông dân đề ra. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, hội viên và nông dân bằng những việc làm thật cụ thể, thiết thực. Các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước của nông dân góp phần quan trọng xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền; là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn.

Theo Nhandan