Thứ sáu,  18/06/2021

Hiệu quả từ một nghị quyết

LSO-Cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN&PTNN về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 – 2010, đời sống của hội viên, nông dân tỉnh ta đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các hoạt động kinh tế của Hội Nông dân (ND) luôn có sự tham gia của Sở NN&PTNT và đã trở thành một trong những nhiệm vụ phối hợp trọng tâm, mang lại kết quả cao. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giúp nông dân giảm bớt gánh nặng từ sức lao động - Ảnh: Thanh SơnNhận thức rõ tầm quan trọng của các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, 5 năm qua các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép việc triển khai NQLT số 05/2006 vào việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cơ quan Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc triển khai các văn...

LSO-Cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-HND-BNN giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN&PTNN về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 – 2010, đời sống của hội viên, nông dân tỉnh ta đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các hoạt động kinh tế của Hội Nông dân (ND) luôn có sự tham gia của Sở NN&PTNT và đã trở thành một trong những nhiệm vụ phối hợp trọng tâm, mang lại kết quả cao.
Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giúp nông dân giảm bớt gánh nặng từ sức lao động – Ảnh: Thanh Sơn
Nhận thức rõ tầm quan trọng của các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, 5 năm qua các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép việc triển khai NQLT số 05/2006 vào việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cơ quan Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc triển khai các văn bản của Tỉnh ủy liên quan đến nông nghiệp, nông thôn như Nghị quyết số 03/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010; Chỉ thị 48- CT/TU, ngày 30/5/2005 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng; Nghị quyết số 26 của BCHTW Đảng tại Hội nghị lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… đã được đông đảo hội viên, nông dân tham gia học tập. Cùng với đó, công tác thông tin và tuyên truyền về khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao KHKT, giới thiệu những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi… đã được các cấp hội chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phổ biến đến nông dân mang lại hiệu quả thiết thực. Minh chứng là từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm các cấp hội ND biên soạn, in ấn và cấp phát cho nông dân trên 50.000 tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; xây dựng 24 chuyên mục phát sóng; xuất bản 4.000 cuốn sổ tay khuyến nông.
Nhằm góp phần vào việc thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh, thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanhgiỏi có hiệu quả cao, Hội ND các cấp đều xác định rằng nông dân và hội viên phải có kiến thức về KHKT nên Hội đã tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT mới vào sản xuất. Trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp tổ chức 11.348 cuộc hội thảo, thu hút gần 400.000 người tham dự, qua đó đã góp phần nâng cao dân trí của nông dân nói chung, tạo động lực tăng năng suất, sản lượng sản phẩm cây trồng vật nuôi của tỉnh. Hơn nữa, Hội còn phối hợp xây dựng mô hình mới về sản xuất nông, lâm nghiệp, kinh tế hợp tác xã, phát triển ngành nghề, dịch vụ nông dân nông thôn. Với phương châm “ trăm nghe không bằng một thấy”, các mô hình trình diễn như: thâm canh lúa lai, ngô lai, cây bạch đàn, keo tai tượng, nhân giống cỏ voi, nuôi gà an toàn sinh học… đã thực sự là điểm cho nông dân tham quan, học tập và có sức lan tỏa nhanh và thuyết phục cao. Trong phong trào này có rất nhiều gương điển hình tiên tiến ở khu vực nông thôn với cách làm hay, đa dạng, phong phú mang lại kết quả cao; tại hội nghị tổng kết phong trào các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2005 – 2010 do Tỉnh ủy tổ chức tháng 6 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã có 120 đại biểu được biểu dương, khen thưởng. Thêm nữa, các cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền vay phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp được các hội viên, nông dân tham gia tích cực và đang phát huy hiệu quả. Theo đó, đã có 48 hộ nông dân vay vốn mua mới 36 máy các loại phục vụ sản xuất sinh hoạt với tổng số tiền là 772 triệu đồng; 1.755 dự án vay vốn trồng cây lâm nghiệp, ăn quả với tổng giá trị gần 50 tỷ đồng. Từ những kết quả thiết thực đó đã ngày càng thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, năm 2006 có 84.755 hội viên, ước tính hết năm 2010 đạt 96.777 hội viên, bằng 81,12% so với số hộ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hỗ trợ nông dân thôn Cốc Sâu, xã Nam Quan (Lộc Bình) phát triển đàn trâu, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn

Có thể nói, việc thực hiện NQLT số 05/2006 giữa Hội ND và Bộ NN&PTNT là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông, lâm nghiệp nói riêng. Những điển hình tiên tiến đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi theo hướng xây dựng nông thôn mới, nông thôn văn hóa. Qua đây cũng là cơ hội để hội viên nông dân tiếp cận và nhận thức sâu hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt là chính sách ưu đãi của Chính phủ và địa phương.

Xuân Hương