Thứ năm,  09/12/2021

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh: Thông qua 11 nghị quyết chuyên đề về các dự án đầu tư công trung hạn


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

– Ngày 25/11, HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các cơ quan chuyên môn thuyết trình các dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công trung hạn nhóm B giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, gồm 8 dự án hạ tầng giao thông có tính kết nối liên tỉnh, nội tỉnh và 3 dự án liên quan đến lĩnh vực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; cải tạo nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn và dự án khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn tại thành phố Lạng Sơn.

Căn cứ các dự thảo văn bản trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và đánh giá khách quan, toàn diện về sự cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp của các dự án với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tính lan tỏa của các dự án đến đời sống Nhân dân; khả năng kết nối liên vùng; nhu cầu vốn, khả năng cân đối vốn…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp về các dự án nhóm B

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ về tính cấp bách của các dự án nêu trên nhằm hiện thực hoá các mục tiêu mà chương trình hành động của tỉnh đã đề ra về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, thay mặt UBND tỉnh đồng chí tiếp thu các ý kiến góp ý vào các dự thảo nghị quyết và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp với Ban Kinh tế – Ngân sách hoàn thiện các văn bản để trình HĐND tỉnh phê duyệt ban hành, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng pháp luật về đầu tư công.


Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo 11 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B

Qua thảo luận, 100% đại biểu thống nhất thông qua 11 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án nhóm B đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là các dự án trọng điểm nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong nhiều năm tới. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được thông qua, HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế – Ngân sách phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo trình lãnh đạo HĐND tỉnh ký ban hành.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động về các dự án để Nhân dân biết ủng hộ dự án trong quá trình giải phóng mặt bằng.

TRANG NINH