Thứ bảy,  19/06/2021

Hội Nông dân Hữu Lũng tọa đàm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam

LSO-Ngày 12/10, Hội Nông dân huyện Hữu Lũng đã tổ chức buổi tọa đàm ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đồng thời khẳng định những thành tựu đạt được của Hội Nông dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội, những năm qua, Hội Nông dân huyện Hữu Lũng đã vượt qua những khó khăn thách thức, không ngừng củng cố xây dựng hội lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tổ chức và hoạt động. Các cấp hội đã thường xuyên bám sát đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, chính sáng pháp luật của Nhà nước và của hội cấp trên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là 3 phong trào lớn của Trung ương hội đề ra. Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Hữu Lũng đã khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi viết “Tìm hiểu về Hội nông dân...

LSO-Ngày 12/10, Hội Nông dân huyện Hữu Lũng đã tổ chức buổi tọa đàm ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đồng thời khẳng định những thành tựu đạt được của Hội Nông dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội, những năm qua, Hội Nông dân huyện Hữu Lũng đã vượt qua những khó khăn thách thức, không ngừng củng cố xây dựng hội lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tổ chức và hoạt động. Các cấp hội đã thường xuyên bám sát đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, chính sáng pháp luật của Nhà nước và của hội cấp trên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là 3 phong trào lớn của Trung ương hội đề ra.
Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Hữu Lũng đã khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi viết “Tìm hiểu về Hội nông dân Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành”.

Hoàng Hồng