Thứ ba,  27/07/2021

Phường Đông Kinh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND

LSO-Ngày 11-10-2010, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường. Tại hội nghị lần lượt từng chức danh đã đọc bản kiểm điểm cá nhân và hội nghị đã đóng góp ý kiến cho từng chức danh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đọc báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cử tri các khối phố. Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm, kết quả kiểm phiếu chức danh đạt tỷ lệ số phiếu thấp nhất là 84,4%, cao nhất là...

LSO-Ngày 11-10-2010, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường.
Tại hội nghị lần lượt từng chức danh đã đọc bản kiểm điểm cá nhân và hội nghị đã đóng góp ý kiến cho từng chức danh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đọc báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cử tri các khối phố. Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm, kết quả kiểm phiếu chức danh đạt tỷ lệ số phiếu thấp nhất là 84,4%, cao nhất là 100%.

Lê Triệu Bình