Thứ hai,  17/01/2022

Thành phố Lạng Sơn: Điển hình trong công tác mặt trận

– Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) thành phố Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, trở thành điểm sáng trong công tác mặt trận tại địa phương…

Bà Hoàng Thị Huyền, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lạng Sơn cho biết: Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, năm 2021, MTTQ thành phố đã đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 62 ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng và hướng dẫn của MTTQ cấp trên để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Cụ thể năm 2021, đơn vị đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thêm vào đó, đơn vị cũng chủ động tham mưu cho cấp uỷ đảng và tăng cường phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư, lồng ghép các cuộc vận động, phong trào thi đua, đa dạng hoá hình thức tập hợp Nhân dân…

Lãnh đạo UBMTTQ thành phố Lạng Sơn tặng quà hộ cận nghèo trong chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết ở phường Tam Thanh

Mặt khác, UBMTTQ thành phố còn chủ động phối hợp và thống nhất chương trình hành động với các tổ chức thành viên; hỗ trợ, động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ theo Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam nhằm khích lệ, động viên cán bộ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những cách làm đó, công tác mặt trận trên địa bàn thành phố năm 2021 đã đạt những kết quả tích cực. Nổi bật là MTTQ các cấp tại thành phố đã tích cực tham gia thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, tổng số cử tri của thành phố tham gia bỏ phiếu là 71.653/71.681 người, đạt 99,96%; đảm bảo tiến độ và bầu đúng, đủ cơ cấu, thành phần đại biểu theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, UBMTTQ thành phố cũng là một trong những đơn vị điển hình của tỉnh về tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội (PBXH). Trong năm, MTTQ thành phố đã tổ chức được 19 cuộc, MTTQ các phường, xã chủ trì giám sát được 19 cuộc, tham gia giám sát 54 cuộc, qua đó, chỉ ra một số hạn chế liên qua đến các vấn đề như: quản lý Nhà nước về trạm y tế, công tác cán bộ và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở… Ban Thường trực UBMTTQ thành phố đã tổ chức được 3 cuộc PBXH về các chủ trương dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn, thu hút nhiều ý kiến tham gia và được đơn vị tư vấn tiếp thu. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật, UBMTTQ tỉnh cho biết: Năm 2021, việc tổ chức giám sát và PBXH của MTTQ thành phố Lạng Sơn ngày càng bài bản, hiệu quả và lựa chọn những nội dung, vấn đề được Nhân dân quan tâm để thực hiện. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân…

Trong thực hiện công tác an sinh xã hội, MTTQ các cấp ở thành phố cũng có sự tham gia tích cực, góp phần cùng các cấp, ngành ở địa phương chăm lo tốt cho đời sống Nhân dân. Năm 2021, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố Lạng Sơn đã vận động, tiếp nhận trên 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các lực lượng và Nhân dân phòng, chống dịch COVID-19; MTTQ các phường, xã đã phối hợp vận động người dân nấu gần 320 suất cơm thiện nguyện cho lái xe đường dài, ủng hộ 125 kg gạo và 20 triệu đồng hỗ trợ người dân trong khu cách ly và các trường hợp khó khăn do đại dịch. MTTQ các cấp ở thành phố cũng đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 11 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là trên 230 triệu đồng…

Với những nỗ lực trên, UBMTTQ thành phố Lạng Sơn đều thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua cũng như các nội dung, tiêu chí trong 5 nhiệm vụ trọng tâm đề ra năm 2021. Với những thành tích đạt được, tháng 12/2021, UBMTTQ thành phố được UBMTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

HOÀNG HUẤN